top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Uprave - Vesti

Zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu na teritoriji cele Srbije stupili su u totalnu obustavu rada u svim organizacionim jedinicama. U Novosadskom katastru koji radi pri Republičkom geodetskom zavodu, zaposleni poštuju dogovoren minimum procesa rada tako da građani mogu upisati hipoteku i dobiti list nepokretnost i kopiju plana.

Predsednik Sindikata uprave Srbije, Njegoš Potežica i Ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović, održali su 04.09.2012. godine prvi sastanak socijalnih partnera na kome se razgovaralo o odnosima i saradnji, zahtevima Sindikata, materijalnoj situaciji zaposlenih, statusu Kolektivnih ugovora i učešću Sindikata u donošenju sistemskih zakona.
Na sastanku je dogovoreno sledeće:

Sindikat pravosuđa Srbije uputio je pismo Ministarstvu pravde Srbije, ministru Nikoli Selakoviću, u kojem se predlaže da se razmotri mogućnost osnivanja radnih sudova koji bi bili specijalizovani za vođenje sporova u vezi sa pravima obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, zlostavljanjem na radu, diskriminacijom po osnovu rada i u vezi sa radom, ugovaranjem i isplatom minimalne zarade, zaključivanjem i primenom kolektivnih ugovora, ostvarivanjem prava na sindikalno organizovanje i delovanje, nadležnostima sindikata, ostvarivanjem prava na penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje kao i prava za slučaj nezaposlenosti…

Osnivanjem radnih sudova efikasnije bi se zaštitila prava zaposlenih i, sigurni smo u to, brže, jednostavnije i kvalitetnije rešavali radni sporovi, što bi sigurno bilo jeftinije i za radnike i za poslodavce. Istovremeno, to bi bilo jeftinije i za Srbiju koja bi imala manje pritužbi pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Jedinstven organizacija sindikata Republičkog geodetskog zavoda, na sednici koja je održana 05.09.2012. godine, donela je odluku o stupanju u jednosatni štrajk upozorenja zaposlenih u Republičkom geodetskom zavodu, od dana 10.09.2012. godine do 14.09.2012. godine. Jednosatni štrajk će se sprovoditi svakog navedenog dana u vremenu od 12,00 do 13,00 časova.

Zahtevi zaposlenih su:

1. Zahteva se smena i utvrđivanje odgovornosti rukovodstva Republičkog geodetskog zavoda;
2. Zahteva se vraćanje nivoa zarada zaposlenih na nivo jul mesec 2012. godine;
3. Zahteva se pokretanje istrage o zloupotrebi službenog položaja i nenamenskog trošenja sredstava u Republičkom geodetskom zavodu.

Na poslednjoj sednici u postojećem sazivu, odbornici Skupštine grada Novog Sada doneli su odluku o povećanju koeficijenata za deo zaposlenih u gradskoj upravi. To znači da će zarade većine radnika sa osnovnom i srednjom školom ostati na nivou iz decembra. Ostao je da se reši problem zarada zaposlenih u komunalnoj policiji, poreskoj upravi, inspekciji i dela zaposlenih sa višom stručnom spremom.

Štrajkački odbor Sindikalne organizacije zaposlenih u Gradskoj upravi grada Novog Sada, održaće u ponedeljak sastanak na kome će doneti konačnu odluku.


bottom