top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Uprave - Vesti

Na osnovu Zakona o komorama („Službeni glasnik RS”, broj 65/2001, 36/2009 i 99/2011), Registar komora počeće sa radom 01.01.2013. godine, odnosno 3. januara, kada će Agencija nastaviti sa redovnim obavljanjem poslova iz svoje nadležnosti, posle novogodišnjih praznika. 

U Ministarstvu pravde Srbije, 14.11.2012. godine, održan je sastanak kojem su, pored predstavnika Sindikata pravosuđa Srbije koji je i inicirao započinjanje socijalnog dijaloga, prisustvovali i Dejan Carević, šef kabineta i Slavica Jelača, pomoćnik ministra pravde za finansijsko-materijalne poslove. Iako je Sindikat insistirao da sastanku prisustvuju i premijer Ivica Dačić i ministar finansija Mlađan Dinkić, oni se nisu pojavili tako da je Sindikat ostao uskraćen za objašnjenje po kojim kriterijumima je utvrđeno da administracija u pravosuđu radi najmanje složene poslove i da na osnovu toga imaju najniže plate.

I pored toga što je Sindikat na prethodnom sastanku prezentovao predloge za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih, Ministarstvo pravde još uvek nije definisalo moguća rešenja.

Ovo su iznosi zarada koje se isplaćuju u sudovima, tužilaštvima i zatvorima:

Ustavni sud je na sednici održanoj 4.10.2012. godine doneo Odluku IUz-1442/2010 kojom je utvrdio da odredba člana 18. stav 1. Zakona o štrajku ("Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon - dalje: Zakon) u delovima koji glase: "Zaposlenom u državnom organu" i "i pripadniku policije" nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav). Na osnovu člana 168. stav 3. Ustava, odredba člana 18. stav 1. Zakona u navedenim delovima prestaje da važi danom objavljivanja Odluke Ustavnog suda.

Ministarstvo građevine i urbanizma prihvatilo je Sporazum o ispunjavanju svih zahteva sindikata, akoji je Štrajkački odbor Republičkog geodetskog zavoda potpisaosa direktorom Zavoda.

Dogovoreno je da će zaposleni dobiti oktobarsku platu po starom i u narednih pet dana treba da im bude isplaćen i dodatak koji je bio ukinut na plati od septembra, zbog čega je i počeo štrajk. Zatim sledi socijalni dijalog sa poslovodstvom Republičkog geodetskog zavoda oko toga da u platu uđe dodatak od pet do 11.000 dinara, i da se izradi nove sistematizacija radnih mesta.

Sindikat u Republičkom geodetskom zavodu je zamrznuo štrajk koji će biti aktiviran ponovo ukoliko se potpisani Sporazum ne bude poštovao.


bottom