top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Uprave - Vesti

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave otvorilo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Javna rasprava o Nacrtu zakona biće održana u periodu od 17. juna do 8. jula 2013. godine. U ovom periodu Ministarstvo će, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i pokrajinskim organima, organizovati niz okruglih stolova i rasprava o Nacrtu ovog zakona.

Ministarstvo regionalnog razvoja i loklane samouprave poziva predstavnike nadležnih državnih organa, organa autonomne pokrajine, organa jedinica lokalne samouprave, Stalne konferencije gradova i opština, eminentne stručnjake u ovoj oblasti, kao i druge zainteresovane strane da primedbe i predloge dostavljaju Ministarstvu na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili poštom na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Beograd, Vlajkovićeva 10.

Nacrt zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

 

Sindikat pravosuđa Srbije pokrenuo je postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova zbog kršenja odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, Zakona o radu i Protokola koji je Ministarstvo potpisalo sa Sindikatom Sopos u čiju reprezentativnost sumnjamo, pa smo zbog toga podneli zahtev za proveru njihove reprezentativnosti.

U skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, postupak mirenja vodio se pred Odborom za mirenje koji su činili predstavnici strana u sporu i miritelj. Tokom održanih rasprava, predstavnici strana u sporu izneli su svoje stavove i mišljenja. Sindikat pravosuđa Srbije je tokom rasprave dokazao da se zaposlenima u pravosuđu isplaćuju nezakonite zarade. Cena radnog sata u pravosuđu je ispod zakonom garantovane. Ove tvrdnje Sindikata prihvatio je i miritelj. Zbog toga i jeste potpisana Preporuka, koja je rezultat postignute saglasnosti obe strane u sporu, a kojom se preporučuje Ministarstvu pravde i državne uprave da preduzme sve mere kako bi se zaposlenima isplatila cena radnog sata najmanje u visini cene sata utvrđene Odlukom Socijalno-ekonomskog saveta i u skladu sa zakonom.

Na osnovu rezultata rada Projektne grupe i podgrupa za izradu Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji i Akcionog plana za sprovođenje Strategije za period 2013-2016. godine, izrađena je radna verzija Strategije i Akcionog plana.
Ministarstvo poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Strategije i Akcionog plana i da daju svoje komentare na radni tekst Strategije.
Svi zainteresovani svoje komentare mogu poslati putem obrazca za komentare koji je potrebno poslati na e-poštu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Tekst Radne verzije predloga Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji
Akcioni plan za sprovođenje reforme javne uprave u periodu od 2013. do 2016. godine
Obrazac za komentare

 

Ministarstvo pravde i državne uprave je na svom sajtu objavilo drugu radnu verziju Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018. godine, koja je nastala nakon održanih javnih rasprava.

Svi zainteresovani mogu dostaviti svoje komentare i sugestije do 08. maja 2013. godine, putem obrasca koji se nalazi na sajtu Ministarstva.

Nacionalna strategija reforme pravosuđa

 

 

 

 

 


bottom