top
Please update your Flash Player to view content.
Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički potpisala je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u državnim organima u ponedeljak, 9. marta, u 10 časova, u Pres sali Vlade Srbije, Nemanjina 11.
Ugovor je potpisan sa predsednikom Sindikata uprave Srbije Njegošom Potežicom, predsednikom Sindikata pravosuđa Srbije Slađankom Milošević i predsednikom Sindikata organizacija pravosudnih organa Srbije Slavoljubom Todorovićem. Nakon potpisivanja pomenutog dokumenta, date su izjave za novinare.
Na konferenciji za štampu novinarima se obratila potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Kori Udovički kao i predsednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica koji je u obraćanju istakao da su pregovori trajali nekoliko meseci, da je proces usaglašavanja bio težak usled ograničenja određenih sistemskih zakona i Mera Vlade Republike Srbije za 2015. godinu, da je sačuvan status kolektivnih ugovora i da su uspostavljeni dobri socijalni odnosi, koji su potpisivanjem ugovora dograđeni.
Može se konstatovati da je u određenoj meri postignuta socijalna pravda između korisnika Budžeta Republike Srbije.

Značajne novine materijalnih davanja i radno pravne zaštie zaposlenih se posebno odnose na članove:
- čl.4.st.2. zaposleni na određeno vreme ima pravo prečeg prijema u radni odnos
- čl.6.st.2 u slučaju promene sistematizacije poslodavac može da obezbedi dodatno obrazovanje da bi zaposleni zadržao radno mesto
- čl.7.-10. posebno poglavlje o radnom vremenu, detaljno precizirano
- čl.12 dani godišnjeg odmora usklađeni su sa zakonima i data je mogućnost većeg broja dana
- čl.14 proširene mogućnosti plaćenog odsustva
- čl.15 znatno proširena prava za neplaćeno odsustvo
- čl. 16 –24 bezbednost i zdravlje na radu isto kao u prethodnom
- zadržan čl.21 sredstva za prevenciju i rekreaciju
- čl.28obavezuje poslodavca na konsultovanje sindikata za izmene Zakona koji se tiču prava zaposlenih i zarada
- čl.32 prošireno pravo minulog rada, za vreme rada kod drugih poslodavaca korisnika budžeta (Republike Srbije i lokalnih samouprava)
- čl.39 utvrđeno pravo isplate terenskog dodatka
- čl.40 i 43. predviđeni su i utvrđeni pogrebni troškovi
- čl. 41 -42. ostala mogućnostisplatenagrade iz sopstvenih prihoda
- čl. 43 proširena prava solidarne pomoći kod rođenja deteta i pomoć porodici za slučaj smrti, pored troškova predviđenih u članu 40.
- čl. 44 jubilarna nagrada uvećana po osnovu veće neto zarade u Republici Srbiji i procenat na već ranije isplaćeno se uvećava za 25%.
- čl. 45 poboljšano je pravo isplate troškova za dolazak na posao i odlazak sa posla
- čl. 49 –53. utvrđeni su dodatni parametri kod utvrđivanju viška zaposlenih koji su ocenjeni istom ocenom
- čl. 61-70 poboljšani su uslovi za rad sindikata

U narednom periodu treba bolje difinisati sledeća pitanja
- čl. 8 predviđen je smenski rad
- čl.29 st. 2 -topli obrok i gegres je ugrađen u koeficijent
- čl. 13 godišnji odmor ako se ne iskoristi godišnji odmor a zaposlenom prestaje radni odnos, može se izvršiti isplata samo u tim slučajevima
- čl.33 nameteštenička nagrada je predviđena ali ne obavezuje poslodavca jer je zakonom za ovu godinu stavljena van snage.
- Kod dodataka za praznik, dodatnog opterećenja, prekovremenog rada, pripravnosti nema sabiranja već se isplata vrši samo po jednom osnovu.
- čl.49. i 50. kod viška zaposlenih parametar je ocena, pa se sumnja u subjektivnost
-čl. 71. odbor za praćenje primene kolektivnog ugovora mora biti aktivan po svim pitanjima i nadležnostima.

Predsednik sindikata se zahvalio timu za pregovore, posebno predstavnicima sindikata koji su pregovarali sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pravde, rada, finansija kao i odborima za zakonodavstvo i bezbednost na radu.
Posebnim kolektivnim ugovorom su stvoreni uslovi za potpisivanje pojedinačnih kolektivnih ugovora u organima i organizacijama, a izbegnuta je mogućnost donošenja Pravilnika, što bi umanjilo neka od definisanih prava i naknada.
 
Za nekoliko dana biće potpisan Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima teritorijalne autonomije i organima jedinice lokalne samouprave.

bottom