top
Please update your Flash Player to view content.

Sindikat pravosuđa Srbije pokrenuo je postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova zbog kršenja odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, Zakona o radu i Protokola koji je Ministarstvo potpisalo sa Sindikatom Sopos u čiju reprezentativnost sumnjamo, pa smo zbog toga podneli zahtev za proveru njihove reprezentativnosti.

U skladu sa Zakonom o mirnom rešavanju radnih sporova, postupak mirenja vodio se pred Odborom za mirenje koji su činili predstavnici strana u sporu i miritelj. Tokom održanih rasprava, predstavnici strana u sporu izneli su svoje stavove i mišljenja. Sindikat pravosuđa Srbije je tokom rasprave dokazao da se zaposlenima u pravosuđu isplaćuju nezakonite zarade. Cena radnog sata u pravosuđu je ispod zakonom garantovane. Ove tvrdnje Sindikata prihvatio je i miritelj. Zbog toga i jeste potpisana Preporuka, koja je rezultat postignute saglasnosti obe strane u sporu, a kojom se preporučuje Ministarstvu pravde i državne uprave da preduzme sve mere kako bi se zaposlenima isplatila cena radnog sata najmanje u visini cene sata utvrđene Odlukom Socijalno-ekonomskog saveta i u skladu sa zakonom.

U petak, 24. maja 2013. godine, a u skladu sa Preporukom, potpisan je Poseban sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog spora između Ministarstva pravde i državne uprave i Sindikata pravosuđa Srbije kojim je obavezna primena Preporuke.

(Informacija sa sajta Sindikata pravosuđa Srbije)


bottom