top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Univerziteta - Vesti

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević i predstavnici Sindikata obrazovanja Srbije i Sindikata visokog obrazovanja Srbije potpisali su u Beogradu Poseban kolektivni ugovor (PKU) za visoko obrazovanje.
Šarčević je ocenio da će potpisivanje PKU pomoći da se zaposleni osećaju sigurnije, ističući da postoji dobra saradnja ministarstva i predstavnika sindikata kada je reč o strateškim cilјevima u sistemu obrazovanja.
"Radimo zajedno u širem smislu na oblastima u vezi sa Strategijom obrazovanja i vaspitanja do 2030. godine i Akcionom planu za narednih pet godina. Takođe, radimo na Zakonu o finansiranju visokog obrazovanja", rekao je Šarčević na konferenciji za novinare.
Naveo je da će i dalјe prioritet resornog ministarstva biti kvalitet obrazovanja, kao i da će se nastaviti ulaganja u infrastrukturu na visokom obrazovanju.
Predstavnica Sindikata visokog obrazovanja Srbije Dragana Latković ocenila je da je potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje od velikog značaja.
"Mislim da ćemo njime zaštiti zaposlene u visokom obrazovanju. Ono što je veoma značajno je da mi u Ministarstvu prosvete vidimo partnera što se tiče svih pitanja. Otvorenih pitanja ima i njih ćemo rešavati u hodu", kazala je ona.
Dejan Micković iz Sindikata obrazovanja Srbije istakao je da se ovim PKU daju veća prava u odnosu na Zakon o radu za sve zaposlene u visokom obrazovanju, a ne samo za članove sindikata.
Dodao je i da su pregovori o PKU trajali više od četiri godine.
"Ovako dug period pregovaranja je posledica nerazumevanja iz nekih drugih ministarstava", naveo je Micković i zahvalio ministru prosvete i resornom ministarstvu na dobroj saradnji.
Izvor: Tanjug

Sindikalna organizacija Pravnog fakulteta na Izbornoj sednici održanoj 12. februara 2014. godine u Svečanoj sali Fakulteta izabrala je Natašu Rajić, za predsednika Sindikalne organizacije Pravnog fakulteta u Novom Sadu, za naredni mandatni period. Novoizabran predsednik Sindikalne organizacije Pravnog fakulteta u Novom Sadu, verifikovan je od strane Gradskog odbora sindikata Univerziteta Novog Sada 28.02.2014. godine. Odbor, Nataši Rajić, želi uspešan sindikalan rad, istrajnost i solidarnst u budućim sindikalnim odlukama.

Dana 08.02.2013. godine održana je za članove GOS-a Univerziteta prezentacija primedbi, predloga i sugestija na moguće pravce izmena Zakona o radu koje su najavljene od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, a koji je sačinila stručna služba Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Prezentacija je od strane prisutnih dobila najviše ocene, a svaki član GOS-a dobio je navedenu prezentaciju u elektronskoj formi kako bi blagovremeno upoznali članstvo sa predlogom izmena.

Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, 6. jula 2012. godine bio je domaćin i jedan od potpisnika Protokola buduće međunarodne regionalne sindikalne saradnje između zaposlenih u visokom obrazovanju Republike Srbije i Rumunije.Sindikalna saradnja između Novog Sada i Temišvara uspostavljena je još 2004. godine, na nivou visokog obrazovanja, a potpisivanjem Prokola od 06.jula 2012.godine doprinosi se jačanju sindikalnih veza kroz razmenu znanja i iskustva u oblastima naučnih aktivnosti, zakonskih regulativa u visokom obrazovanju, recipročne podrške u sredstvima javnog informisanja i iskazivanja međusobne solidarnosti potpisnika sporazuma.Takođe, Protokol podrazumeva saradnju na evropskom nivou kroz projekte koje finansira Evropska unija.Potisnici Protokola su: predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, Drago Đokić, predsednik Sindikata visokog brazovanja Srbije, prof. drGordana Bojković, predsednik sindikata UNIVERSITAS TIMISIENSIS“- Zapadni univerzitet u Temišvaru(SUT), prof. dr Mihaj Radan, predsednik za Slobodni sindikat Politehničkog univerziteta u Temišvaru (SLUPT), prof. drIlare Bordeasu i predsednikza Sindikat Univerziteta poljoprivrednih nauka i medicinske veterine Banata, u Temišvaru(SUSAMVB), Prof. univ. dr. Adrian Grozea, aprisustvovala potpisivanju Protokola i predsednica Gradskog odbora sindikata Univerziteta Novog Sada, prof. doc Dragana Latković.

U prostorijama Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, 14. juna 2012. godine održana je Izborna sednica Gradskog odbora sindikata univerziteta u Novom Sadu.Izbornoj sednici prisustvovalo pet članova od ukupno osam, što je dalo mogućnost održavanju regularnih izbora.Nakon izabranih Radnih tela i sprovedenog glasanja, prof. doc Dragana Latković je jednoglasno izabrana za predsednika Gradskog odbora sindikata univerziteta u Novom Sadu u tekućem mandatu


bottom