top
Please update your Flash Player to view content.
Ni protekla, 2013. godina, nije bila nimalo laka za sindikalne aktiviste u sindikalnim organizacijama – članicama Sindikata, odnosno Sindikat radnika trgovine Novog Sada. Pored redovne tematike – razmatranja aktuelne situacije u sindikalnim organizacijama – članicama, Gradski odbor je razmatrao i kretanje broja članova, poredeći ga sa ukupnim brojem zaposlenih u trgovini Novog Sada. Konstantno je zaključivano da je prioritetni zadatak svih članova Sindikata, sindikalno organizovanje zaposlenih u delatnosti trgovine, koji nisu članovi samostalnog sindikata. Na članstvo samostalnog sindikata u AD “Novosadski sajam”, Novi Sad vršeni su konstatni pritisci da istupe iz samostalnog i pristupe u kompanijski sindikat, pod direktnim uticajem generalnog direktora ovog privrednog društva. I pored obraćanja nadležnim organima Grada i Republike da je ovakvo postupanje u suprotnosti sa Ustavom R Srbije, zakonom, ratifikovanim konvencijama i preporukama MOR-a, pritisci na članstvo samostalnog sindikata su nastavljeni.
Primer uređenih odnosa na relaciji: poslodavac – reprezentativni sindikat, u delatnosti trgovine Novog Sada, je sindikalna organizacija „Merkator S“ DOO, Novi Sad, prvenstveno zahvaljujući razvijenoj svesti poslodavca i reprezentativnog sindikata u ovoj Kompaniji. I pored napora sindikalaca, pad privrednih aktivnosti u našoj zemlji, i tokom 2013. godine odrazio se na smanjenje prometa u trgovini i uslugama, najkraće - na realno pogoršanje položaja zaposlenih u trgovini, odnosno članova Sindikata radnika trgovine Novog Sada.

bottom