top
Please update your Flash Player to view content.
Na sednici Gradskog odbora , koja je održana 14.02.2013. godine, članovi Gradskog odbora su usvojili Izveštaj o radu Gradskog odbora u 2013. godini kao i Plan rada Gradskog odbora za 2014. godinu koji se zasniva na Planu i programu rada usvojenom za mandatni period 2010-2015.g. U toku 2013. godine Gradski obor je održao sedam sednica i dva radna sastanka na kojima je rad pre svega bio usmeren na:
praćenje socijalno-materijalnog položaja zaposlenih u grani na nivou grada
rešavanje aktuelnih problema u sindikalnim organizacijama
omasovljavanje članstva...
osnivanje sindikalnih organizacija (osnovane sindikalne organizacije Riblovački savez Vojvodine i Big Trade)
praćenje primene Granskog kolektivnog ugovora kroz kolektivni ugovor kod poslodavca
radno-pravnu zaštitu članova sindikata putem Pravne službe GVSSS Novog Sada
edukaciju članstva kroz održani seminar
redovno informisanje članstva
aktivno učešće u aktivnostima GVSSS Novog Sada i opština
ostale aktivnosti prema potrebi i zahtevima sindikalnih organizacija i članstva.
U toku 2013. godine članovi Gradskog odbora su učestvovali na više održanih seminara u organizaciji Gradskog veća SSS Novog Sada i Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi,prehrambenoj, duvanskoj industriji i vodoprivredi Srbije. Po prvi put su zaposleni GOS-a poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i prehrambene industrije Novog Sada učestvovali u "Susretima Agrara Srbije" koji su održani u Sokobanji. Učešće su uzeli zaposleni iz DOO "Marbo Product" iz Maglića, AD "Neoplanta, VDP "Šajkaška" i DOO "Danubius" iz Novog Sada koji postigli lepe rezultate i vratili se u svoje sredine sa peharima i medaljama.
Pošto je dosadašnja predsednica Odbora, Branka Popović stekla uslov za odlazak u penziju, GOS-a zaposlenih u poljoprivredi, vodoprivredi, šumarstvu i prehrambenoj industriji Novog Sada je izabrao novog presednika Odbora koji će obavljati funkciju do kraja tekućeg mandata.
U toku 2013. godine članovi GOS-a su aktivno učestvovali, davali svoje predloge i sugestije na radne verzije, odnosno nacrte izmena i dopuna sistemskih zakona a svojim prisustvom i učešćem u protestima i Štrajku upozorenja izrazili svoje nezadovoljstvo.
Gradski odbor će u narednom periodu usmeriti svoj rad na osnovne aktivnosti oko omasovljavanja članstva, poboljšanja materijalno-socijalnog položaja zaposlenih, jačanju socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, blagovremenom informisanju, edukaciji članstva, reformi sindikata i ostalim aktivnostima.

bottom