top
Please update your Flash Player to view content.

U periodu od 19. do 21. aprila GOS-a zaposlenih u poljoprivredi, vodoprivredi, šumarstvu i prehrambenoj industriji Novog Sada održao je seminar za članove Odbora, predsednike sindikalnih organizacija i članove njihovih Odbora, u Banji Koviljači.

Dvadeset učesnika seminara imali su priliku da od stručnog saradnika GVSSS grada Novog Sada i opština, Vladice Vuković, čuju suštinu predloženih Izmena postojećeg Zakona o radu od strane resornog Ministarstva, kao i šta o tome misli naš sindikat, kakve sugestije i predloge nudimo mi, kao organizacija koja zastupa svet rada.

Veoma slikovito predstavljanje teme, bilo je učesnicima seminara zanimljivo i predstavljalo je motivaciju za aktivno učešće svih dvadeset. Komentari i pitanja suštinski su potvrdili da je tema ne samo zanimljiva, već da je o njoj neophodno što više sa članstvom razgovarati i upoznavati ih sa koracima, koje sindikat preduzima kada su u pitanju izuzetno važni zakoni, kao što je to Zakon o radu. Na taj način, članstvo se indirektno priprema da u momentu kada to zatreba, bude spremno da reaguje i pomogne sindikatu da se izbori za kvalitetnije zakone i za njihovo bolje sutra. Takođe, svest o tome „šta dobijam od sindikata ako sam član?“, dobija novu dimenziju, jer se lakše shvata da uspeh u borbi možemo postići samo zajedničkom snagom i da tome može i treba da doprinese svaki član.Mini test sa jedanaest pitanja, koja su trebala da nakon odgovora učesnika seminara, pokažu koliko poznajemo sadašnji Zakon o radu, a koja je osmislila predsednica GOS-a, nakon kratke analize pokazao je da je edukacija neophodna, da se mora organizovati češće i da samo poznavajući dobro zakone i propise, sindikalni aktivista danas može uspešno da vodi socijalni dijalog sa poslodavcem. Drugi deo seminara bio je posvećen organizacionim pitanjima u GOS-a, što je delom podrazumevalo i razgovor na temu reformi u sindikatu.

bottom