top
Please update your Flash Player to view content.

GOS Metalaca - Vesti

Sindikalna organizacija "Delfi" organizovala je predstavu i dodelu paketića za decu zaposlenih. 180 paketića kupljeno je od sopstvenih sredstava kako bi mališani u Novu godinu ušli sa poklonom i osmehom na licu.

U Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata Delphi Packard doo, Novi Sad nakon dokazivanja reprezentativnosti nastavio se trend omasovljenja članstva.

Istovremeno sa uvećanjem članstva preduzete su aktivnosti u pravcu uspostavljenja kvalitetnog, suštinskog socijalnog dijaloga između poslovodstva kompanije Delphi Packard doo, Novi Sad i reprezentativne Sindikalne organizacije Delphi Packard.

U prilog navedenom je činjenica da je podneta Inicijativa sindikata radi optočinjanja pregovora a u pravcu zaključenja Kolektivnog ugovora kod poslodavca.

Na obostrano zadovoljstvo, dana 10. avgusta ove godine zaključen je Protokol o pregovorima radi zaključivanja Kolektivnog ugovora kod poslodavca Delphi Packard doo, Novi Sad. Istog dana, zaključen je i Sporazum o načinu korišćenja plaćenih časova rada predstavnika sindikata radi obavljanja sindikalnih aktivnosti i drugim uslovima za obavljanje sindikalnih aktivnosti.

Poslodavac je prepoznao značaj socijalnog dijaloga, kao jedinog ispravnog puta za rešavanje problema do kojih dolazi u radu.

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje
Sindikalne organizacije „Delphi Packard“ d.o.o. Novi Sad
Novak Vasić
Tokom drugog kvartala 2017. godine u okviru Samostalnog sindikata metalaca Srbije za grad Novi Sad i opštine osnovane su tri sindikalne organizacije i to: Sindikalna organizacija „Delphi Packard“ doo, Novi Sad, Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad i Sindikalna organizacija samostalnog sindikata „Novkabel-Spas“ AD, Novi Sad.


Sindikalna organizacija „Delphi Packard“ doo, Novi Sad je zahvaljujući angažovanju poverenika Sindikalne organizacije, lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje Sindikalne organizacije „Delphi Packard“ doo, Novi Sad kao i saradnika u službi SSS grada Novog Sada i opština postala reprezentativna kod poslodavca „Delphi Packard“ doo, Novi Sad. U toku je izrada predloga Kolektivnog ugovora kod poslodavca „Delphi Packard“ doo, Novi Sad.


Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad je osnovana i u toku je omasovljenje članstva. I pored brojnih napora lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje sindikalne organizacije i stručnih saradnika u Službi SSS grada Novog Sada i opština, u ovom privrednom društvu Sindikalna organizacija Lear Corporation doo, Novi Sad još uvek nije dokazala reprezentativnost.


U Sindikalnoj organizaciji samostalnog sindikata „Novkabel-Spas“ AD, Novi Sad u toku je omasovljenje članstva. 

Ovom prilikom još jednom upućujemo apel svim zaposlenima u kompaniji Delphi Packard doo Novi Sad, u kompaniji Lear Corporation doo Novi Sad kao i u privrednom društvu „Novkabel“ AD, Novi Sad da se učlane u novoosnovane sindikalne organizacije koje deluju u okviru Samostalnog sindikata metalaca Srbije (koji na teritoriji grada Novog Sada deluje kao OSSMS za grad Novi Sad i opštine i kao takav participira u okviru Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština) jer snaga je u broju!!!


Predsednik Gradskog odbora sindikata
Novak Vasić
Aktivisti za bolje uslove rada i poboljšanje uslova i tretmana života, članovi "Mašine", napravili su zanimljiv članak-izveštaj o fabrici "Lear" koja bi trebala da bude jedan od pozitivnih primera jačanja industrije u Novom Sadu i rešavanja problema nezaposlenosti. Da li je to zaista tako i po kojoj ceni, potrudili su se da nam otkriju Anica Stojanović i Andras Juhasz u tekstu "Lear: dvanaest sati rada i noblice".

bottom