top
Please update your Flash Player to view content.
U Savezu samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština, dana 15.05.2014.godine,  održana je konferencija za medije sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti grada Novog sada i opština, povodom katastrofalnog stanja u 6 novosadskih javnih i javno-komunalnih preduzeća (JKP "Stan", JKP "Put", JKP "Lisje", JKP "Gradsko zelenilo", JKP "Gradska čistoća" i JP "SPC Vojvodina"). Predsednik Gradskog odbora zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti, Zoran Radosavljević i predsednici sindikata u ovim firmama izneli su pred medije probleme koji pritiskaju njihova preduzeća.
Sledi zajedničko saopštenje za javnost:
"Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Novog Sada podržava napore i konkretan predlog Gradonačelnika Miloša Vučevića koji je na zajedničkom sastanku u prisustvu predstavnika sindikata i direktora šest JP i JKP predočio kao jedini mogući izlaz iz zaista teške i neodržive situacije koja je prouzrokovana decinijskim nedomaćinskim poslovanjem.
Podržavamo kritiku upućenu od strane Gradonačelnika direktorima preduzeća i zahtevamo od direktora i načelnika resornih uprava koji su takođe odgovorni za poslovanje ovih preduzeća, hitno pristupanje izradi planova za prevazilaženje neodrživog stanja u javnom i javno-komunalnim preduzećima. Radnici ne primaju redovne zarade, nema osnovnih sredstava za rad ili su ona zastarela, godinama ima prekobrojnog zapošljavanja, neracionalnog trošenja para, što sve opterećuje normalno poslovanje preduzeća, a time se umanjuje i kvalitet usluga koja JKP daju građanima. Za ovakvo stanje, a naročito u Stanu, Zelenilu, Lisju, Putu, Čistoći i SPENS-u, odgovorni su direktori i njihovi najbliži saradnici koji nemaju ni volje ni snage, a najverovatnije ni znanja da ove probleme razreše. Nepoštuju se sopstveni Programi poslovanja koje je Skupština grada usvojila po njihovom predlogu. Utisak je da direktori nemaju jasnu strategiju kako da na određeni period reše nagomilane probleme, nego svi imaju ideju da svoje probleme prenesu na Gradonačelnika i Grad kao osnivača i da probaju da prikazujući loše stanje u preduzeću pokušaju da iz budžeta izvuku nešto sredstava da bi produžili sadašnje stanje i agoniju na još neki period. Na ovakav način se odlaže rešavanje problema u preduzeću, zloupotrebljavaju se i radnici koji štrajkuju i protestuju zarad ostvarivanja svojih prava, a time se nanosi velika šteta naporima Grada da razreši nagomilane probleme. Zbog svega navedenog Sindikat od Gradonačelnika zahteva:
- da se smene nesposobni i na čelo preduzeća postave direktori sposobni da se izbore sa nagomilanim problemima;
- da se što hitnije donesu planovi za prevazilaženje problema u preduzećima, te je potrebno tačno utvrditi hitne rokove za njihovu realizaciju koji se moraju poštovati od strane direktora JKP;
- da se ispitaju i utvrdi odgovornost direktora i njihovih saradnika, a zatim iniciraju postupci pred nadležnim pravosudnim organima;
- da se u saradnji sa budžetskom ispekcijom i drugim državni institucijama,
pokrenu postupci protiv odgovornih zbog kršenja Zakona o budžetskom sistemu i zapošljavanja posle 6. decembra 2013. godine;
- da direktori i njihovi najbliži saradnici dele sudbinu svog preduzeća u pogledu zarada.

Za realizaiju ovih aktivnosti Gradonačelnik i Gradsko veće Novog Sada imaju punu podršku Sindikata."

Predsednik GOS komunalaca
Zoran Radosavljević

bottom