top
Please update your Flash Player to view content.
U protekloj 2013. godini, Gradski odbor sindikata radnika energetike, petrohemije, hemije i nemetala Novog Sada je održao tri redovne sednice. Na održanim sednicama, prioritetno utvrđen zadatak bila je i ostaje zaštita i unapređenje socijalno-ekonomskog položaja, kako pojedinca, kao člana, tako i kolektivno. Sindikalnim organizacijama - članicama Odbora koje su se obraćale za pomoć pružena je adekvatna pomoć, kako od strane organa Sindikata, tako i od Stručne službe Saveza. Gradski odbor je, između ostalog, razmatrao aktivnosti vezane za reformisanje SSS Srbije, i zauzete stavove i zaključke sa sednica upućivao višim organima Sindikata i Saveza sindikata.
Redovno je razmatrana aktuelna situacija i položaj članstva u sindikalnim organizacijama, članicama. Odbor je inicirao više predloga da se u okviru najavljenih izmena i dopuna Zakona o radu poboljša položaj angažovanih lica posredstvom agencija i privrednih društava (na “lizing”), upućujući ih višim organima Sindikata i Saveza sindikata, kao i nadležnom Ministarstvu. Sa održanih sednica je nekoliko puta apelovano ka nadležnim državnim organima, da se aktivno uključe u proces reorganizacije Naftne industrije Srbije, shodno procentu vlasništva u kapitalu ove kompanije. Naglašavano je da će permanentni odlasci zaposlenih iz NIS-a po Socijalnom programu, za nekoliko godina dovesti do prelivanja tereta brige o zaposlenima sa poslodavca na državu. Podjednaka pažnja posvećena je i članstvu iz privrednih društava hemije i nemetala Novog Sada. Odbor je razmatrao mogućnosti sindikalnog organizovanja zaposlenih u privrednim društvima unutar grane, na teritoriji Novog Sada i opština, koji nisu članovi samostalnog sindikata, a sve u cilju zaštite socijalnog položaja većine zaposlenih u ovim društvima.Tokom izveštajnog perioda Odbor je inicirao izmene zakonskih propisa, u pravcu uvođenja kazni za poslodavce koji sprečavaju pravo zaposlenih na sindikalno organizovanje. Članstvo Sindikata je učestvovalo u većini aktivnosti SSS grada Novog Sada i opština (prezentaciji ponuda RS centara i banja; tradicionalnoj dodeli Prvomajske nagrade Gradskog veća; akciji “Budimo humani”; doniranju sredstava za izradu Monografije SSS grada Novog Sada i opština; javnoj tribini a u vezi izmena i dopuna Zakona o radu; organizovanom učešću na zakazanoj javnoj raspravi u Novom Sadu o Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ... ).

bottom