top
Please update your Flash Player to view content.

I tokom 2012. godine, Sindikat radnika energetike, petrohemije, hemije i nemetala Novog Sada je redovno pratio i analizirao stanje u sindikalnim organizacijama - članicama. Sa sednica je nekoliko puta apelovano ka nadležnim državnim organima, da se aktivno uključe u proces reorganizacije Naftne industrije Srbije, shodno procentu vlasništva u kapitalu ove kompanije. Naglašavano je da će permanentni odlasci zaposlenih iz NIS-a po Socijalnom programu, za nekoliko godina dovesti do prelivanja tereta brige o zaposlenima sa poslodavca, odnosno većinskog vlasnika Naftne industrije Srbije na državu, što će prouzrokovati porast broja nezaposlenih, odnosno socijalnih slučajeva u zemlji. Nije bilo odgovora.

 

Izražena je zabrinutost zbog sve prisutnije pojave angažovanja zaposlenih posredstvom agencija, pri čemu je ugovorena zarada zaposlenog angažovanog posredstvom Agencije, daleko nepovoljnija od zarade, naknade zarade i drugih primanja zaposlenih na istom odgovarajućem poslu (radu jednake vrednosti) kod korisnika zaposlenog. S tim u vezi, upućena je inicijativa ka višim organima Sindikata i Saveza sindikata da se, u sklopu najavljenih izmena i dopuna Zakona o radu, postojeći Zakon dopuni odredbom da ugovorena zarada i drugi uslovi rada zaposlenog angažovanog preko agencije, ne smeju biti utvrđeni u iznosu manjem, odnosno nepovoljnijem od zarade, odnosno drugih uslova rada zaposlenih kod korisnika zaposlenog angažovanog posredstvom agencije, jer je reč o radu jednake vrednosti. Apelovano je da se, postojeći Zakon dopuni odredbom po uzoru na čl. 26. Zakona o radu Hrvatske.

Podjednaka pažnja posvećena je i članstvu iz privrednih društava hemije i nemetala Novog Sada. Iako i dalje, u najvećem broju slučajeva, zaposleni u ovim društvima trpe posledice loše sprovedene privatizacije, njihov socijalni položaj je neznatno poboljšan primenom Posebnog kolektivnog ugovora za hemiju i nemetale Srbije.

Razmatrane su i mogućnosti sindikalnog organizovanja zaposlenih u privrednim društvima unutar grane, koji nisu članovi samostalnog sindikata, a sve u cilju zaštite socijalnog položaja najvećeg broja zaposlenih u ovim društvima. Najoštrije je osuđeno ugrožavanje sindikalnih sloboda i prava zaposlenih na sindikalno organizovanje, zajamčeno Ustavom, Zakonom i ratifikovanim konvencijama i preporukama MOR-a. U nekada jakoj sindikalnoj organizaciji AD "Albus", Novi Sad, zaposleni koji su bili najaktivniji na obnavljanju rada Samostalnog sindikata, nisu uspeli u tome.

Godinu koja je za nama karakterišu i permanentni kontakti sa članstvom u sindikalnim organizacijama, kako od strane predsednika Gradskog odbora sindikata, tako i od strane stručnog saradnika zaduženog za praćenje rada ovog granskog sindikata.

 

Pripremila:
Zora veselinović, stručni saradnik

 

 


bottom