top
Please update your Flash Player to view content.

Predstavnici reprezentativnih sindikata Naftne industrije Srbije i rukovodstvo Kompanije postigli su 27. februara 2013. godine dogovor oko visine otpremnine u slučaju proglašenja viška zaposlenih usled tehnoloških, organizacionih i drugih promena kod poslodavca. Tim povodom, zaključen je Aneks Kolektivnog ugovora između generalnog direktora NIS-a, Kirila Kravčenka s jedne, i predsednika reprezentativnih sindikata s druge strane, Gorana Takića u ime JSO NIS a.d., Novi Sad i Milenka Nedića, u ime JSO NIS Naftagas, Novi Sad.

Aneksom Kolektivnog ugovora, regulisano je da u slučaju otpuštanja zaposlenih zbog prestanka potrebe za njihovim radom, zaposleni imaju pravo na otpremninu u iznosu od 500 evra u neto iznosu po godini radnog staža zaposlenog, za ukupan radni staž, i to u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan potpisivanja rešenja o otkazu ugovora o radu. Istim aktom, određena je i visina jednokratne otpremnine u iznosu od jedne i po prosečne mesečne zarade zaposlenog ostvarene u prethodna tri meseca pre izdavanja rešenja o otkazu ugovora o radu, usled proglašenja viškom zaposlenih.

Postizanje dogovora oko visine otpremnine za slučaj utvrđivanja viškova zaposlenih u Naftnoj industriji Srbije, Novi Sad, još jedna je potvrda postojanja uređenih odnosa i razvijenog socijalnog dijaloga između rukovodstva Kompanije i reprezentativnih sindikata.

 


bottom