top
Please update your Flash Player to view content.

Gradski odbor samostalnog sindikata zaposlenih u bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim organizacijama Novog Sada, 10.11.2011. godine, održao je 7. sednicu GOS-a. Na sednici je razmatran materijalno-socijalni položaj zaposlenih u bankama i osiguravajućim društvima Novog Sada. Nakon diskusije u kojoj su učestvovali svi članovi Gradskog odbora konstatovano je da je materijalno-socijalni položaj zaposlenih veoma loš. Svetska ekonomska kriza negativno je uticala i na bankarskom sektor, gde se kao posledica toga zaposleni proglašavaju za tehnološki višak ili su prisutna sporadična otpuštanja. Članovi Gradskog odbora su se dogovorili da se nastavi realizacija organizovanja seminara za zaposlene, članove sindikata, na temu mobinga, na nivou Gradskog odbora sindikata. Pošto je konstatovano da zaposleni, članovi sindikata, nisu dovoljno obavešteni i upoznati sa radom sindikata, dogovoreno je da se izradi kratka brošura o sindikatu koja bi se prosledila zaposlenima, članovima sindikata.

 


bottom