top
Please update your Flash Player to view content.
Dana 24. decembra 2014. godine održana je 25. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Na sednici je, između ostalog: doneta Odluka o održavanju i predlogu dnevnog reda Četvrte Konferencije, za koju je utvrđen predlog Izveštaja o radu SSS grada Novog Sada i opština, za period 2010-2015. godina, kao i predlog Programa rada, za naredni mandatni period. Razmotrena je informacija o toku sprovođenja izbora u granskim sindikatima u sastavu SSS grada Novog Sada i opština u 2014/15. godini.
U okviru tekućih pitanja, prihvaćena je informacija u vezi aktivnosti na pripremama novog Statuta SSSS, i postignuta saglasnost da se po dobijanju Nacrta Statuta, koji će biti upućen na javnu raspravu, isti uputi granskim sindikatima u sastavu SSS grada Novog Sada i opština, radi zauzimanja stavova.

Ocenjeno je da u osnovnim načelima Nacrta Statuta, mora ostati odredba da se organizovanost SSS Srbije zasniva na kombinaciji granskog i teritorijalnog principa organizovanja. Nedopustivo je da se iz osnovnih načela Statuta SSS Srbije briše odredba kojom je dato pravo SSS grada Novog Sada i opština da se sam organizuje, a ne da bude formiran “odozgo”. Nedopustivo je brisanje sindikalne organizacije kao osnovnog oblika organizovanja članova sindikata, iz osnovnih načela nacrta Statuta SSS Srbije. Neprihvatljiva je težnja za centralizacijom, čemu se teži u tekstovima Nacrta Statuta SSS Srbije.


bottom