top
Please update your Flash Player to view content.
Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je na 08. sednici održanoj 22. decembra 2021. godine,  verifikovalo izbor novog clana Gradskog veća iz Gradskog odbora sindikata radnika energetike, petrohemije, hemije i nemetala Novog Sada, do kraja tekućeg mandatnog perioda 2020-2025. godine.
Veće je, nakon razmatranja i usvojilo Izveštaj o radu SSS grada Novog Sada i opština u 2021. godini. Usvojen je i orijentacioni Plan rada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština za 2022. godinu.
Analiziran je i uporedni pregled kretanja članstva i članarine i konstatovano da je potrebno raditi na omasovljenju članstva, jer snaga je u broju!  
Veće je razmatralo materijal: „Posledice pandemije Covid 19 na ekonomiju i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“ i zaključilo da isti realno i sveobuhvatno oslikava uticaj pandemije na ekonomiju u našoj zemlji i životni standard zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu. Preporučeno je članovima Veća, da materijal koriste u svom radu, kao i da ga proslede predsednicima sindikalnih organizacija, radi eventualne dalje upotrebe u njihovom radu.     Veće je imenovalo i komisije za popis u 2021. godini.
Članovi Veća su informisani o donetom Pravilniku o materijalno-finansijskom poslovanju Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji je usvojen na sednici Predsedništva VSSS Srbije 02. decambra, a verifikaciju je izvršilo Veće na sednici održanoj 21. decembra ove godine.

bottom