top
Please update your Flash Player to view content.

Veće

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština je na 03. sednici održanoj 10. juna 2020. godine,  u skladu sa Statutom i rokovima utvrđenim Zakonom, razmatralo i usvojilo Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2019. godinu  Takođe, razmatran je i Izveštaj o finansijskom poslovanju Fondacije solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika. Veće je zaključilo da je potrebno da predsednici Gradskih odbora sindikata u sastavu SSS grada Novog Sada i opština u saradnji sa Stručnom službom pokušaju da putem pregovora za zaključivanje kolektivnih ugovora kod poslodavaca utvrde obavezu poslodavaca da na ime prevencije radne invalidnosti i rekreativnog odmora zaposlenih izdvajaju najmanje 0,15% od bruto mase sredstava izdvojenih na ime zarada zaposlenih u privrednim društvima, svakog meseca u Fondaciju solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika, a sve u cilju prevencije radne invalidnosti članstva sindikata i  povećanja broja članica Fondacije.

Dana 12.04.2019. godine održana je 22. sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Na sednici je konstatovana ostavka dosadašnjeg predsednika Sekcije mladih Nemanje Dimića i verifikovan je izbor Marijane Ličine za predsednika Sekcije do kraja mandatnog perioda 2015-2020.godine.
Doneta je odluka o dobitnicima Prvomajske nagrade za kolektive Aptiv mobility services doo, Novi Sad i Arbetarrorelsens Folkshogskola Viskadalen iz Švedske; i pojedince: Miru Alimpić - Crveni krst, Novi Sad; Zorana Babina - Osnovni sud u Novom Sadu; Veselina Kneževića - NIS Blok servisi, Naftagas Naftni servisi doo i  Dušanku Popovicki - JKP Gradsko zelenilo Novi Sad.
Prisutni su obavešteni o predstojećoj akciji povodom Međunarodnog dana bezbednosti i zdravlja na radu, kao i oko planova povodom 1.maja, Međunarodnog dana rada koji će se obeležiti šetnjom u Beogradu.
Takođe, bilo je reči o novim projektima i edukacijama koje predstoje u ovoj i narednim godinama.


Dana 22.februara održana je 21. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština. Veće je odlučilo da se u 2019. godini po 50-ti put dodeli Prvomajska nagrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština. Razmatran je materijal: „Analiza socijalnog položaja zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“. Ocenjeno je da isti realno i sveobuhvatno oslikava postojeći  nivo životnog standarda zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu. Preporučeno je članovima Veća da isti koriste u svom radu. Veće je informisano da će se ove godine Dan SSS Srbije 27. april obeležiti u Somboru, 25. aprila, kao i da je na sednici Veća SSS Srbije doneta odluka da se i ove godine 1. maj - Međunarodni praznik rada, obeleži protestnim okupljanjem i protestnom šetnjom u Beogradu. Verifikovan je izbor dva nova člana Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština, do kraja tekućeg mandatnog perioda.

20. sednica Gradskog veća SSS grada Novog Sada i opština održana je 27. decembra 2018. godine. Veće je usvojilo Izveštaj o radu SSS grada Novog Sada i opština, uz konstataciju da isti sveobuhvatno oslikava aktivnosti koje su realizovane tokom protekle godine. Donet je i Plan rada SSS grada Novog Sada i opština, kao okvirni plan aktivnosti za narednu poslovnu godinu. Razmatrano je kretanje članstva i članarine tokom prvih jedanaest meseci ove u odnosu na isti period prošle godine i konstatovano da se mora raditi na omasovljenju članstva, jer snaga je u broju!
    U okviru tekućih pitanja, Veće je razmatralo i prihvatilo informacije o održanoj Konferenciji SES-a Vojvodine, kao i o tome da je socijalni položaj zaposlenih u Srbiji bio centralna tema na sednici Veća SSS Srbije, održanoj 26.decembra u Beogradu. Gradsko veće SSS grada Novog Sada je informisano da je na Inicijativu koja je potekla od Gradskog odbora uprave, pravosudja i društvenih organizacija grada Novog Sada i opština Južnobačkog okruga, upućen dopis Socijalno-ekonomskom savetu Grada, a zatim i Gradonečelniku, da se zaposlenima u ustanovama, organima, upravama, javnim i javno-komunalnim preduzećima kojima je osnivač Grad Novi Sad, isplati solidarna pomoć do kraja tekuće kalendarske godine. Navedena Inicijativa je urodila plodom, tako da će svim zaposlenima u navedenim privrednim društvima, ustanovama, javnim i javno-komunalnim preduzećima kojima je osnivač Grad Novi Sad do kraja tekuće kalendarske godine biti isplaćena solidarna pomoć iz budžeta Grada.

Dana 25.09.2018. održana je devetnaesta sednica Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.
Veće je, radi usaglašavanja sa izmenama i dopunama Statuta SSS Srbije, donelo Odluku o izmenama i dopunama Statuta SSS grada Novog Sada i opština i utrdilo prečišćen tekst Statuta. Razmatran je materijal: „Uticaj ekonomskih kretanja na socijalni položaj zaposlenih i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu“. Usvojeni su izveštaji sindikata grupacija u sastavu SSS grada Novog Sada i opština. Izvršena je uporedna analiza kretanja članstva i članarine za prvih osam meseci ove i prethodne godine i još jednom je ponovljeno da je neophodna istrajnost i veći angažman za omasovljenje članstva.
U okviru tekućih pitanja,  Veće je razmatralo i socijalni položaj zaposlenih u javnom sektoru od početka primene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, od novembra 2014. godine do danas i zaključilo da je potrebno uputiti dopis predsedniku Vlade R Srbije i Ministarstvu finansija sa zahtevom da se postojeći Zakon ukine. Razmatrana je i informacija u vezi povećanja vrednosti minimalne neto zarade po radnom času, počev od januara 2019. godine, kao i o izmenama niza Zakona koji se odnose na zaposlene u javnom sektoru.
Takođe, razmatrana je informacija o socijalnom položaju penzionera sa primanjima iznad 25.000,00 dinara od početka primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija (novembar 2014. godine) do danas. Konstatovano je da bi najavljena izmena člana 80 Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju pogoršala postojeći položaj penzionera, pa je Veće SSS grada Novog Sada i opština je zaključilo da je potrebno uputiti dopis predsedniku Narodne Skupštine, sa zahtevom da se odustane od njegove izmene.

bottom