top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih - vesti

Seminar „MLADI U SINDIKATU“ koncipiran je u dva dela. Prvi deo seminara bio je posvećen predlozima, izmenama i dopunama Zakona o radu i diskusiji na datu temu, koje su vodile Draginja Bejatović i Željka Jorgić Đokić.Tema za drugi deo seminara proizašla je iz učešća Sekcije mladih u radnoj grupi Participacija mladih, te se informisalo prisutno članstvo o značaju učešća Sekcije i sindikata u projektu. Nakon dobijene informacije o radu Sekcije mladih SSS grada Novog Sada i opština kao i postignutih rezultata, koje je prezentovala Vasilija Bojić, predložene su konkretne mere koje se tičuučešća mladih u Kancelarijama za mlade i Savetima za mlade na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Navedeni predlozi biće prosleđeni predstavnicima vlasti.

11. oktobra Sekcija mladih učestvovaola je na jesenjem sajmu zapošljavanja koji se održao na SPENS-u u Novom Sadu.Sekcija je već tradicionalno predstavila svoj rad i animirala mlade posetioce za članstvo i aktivno učešće u radu Sekcije mladih.Na sajmu zapošljavanja su učestvovala 33 poslodavca. Najveće interesovanje za buduće zaposlenje svakako je bilo na štandu Neoplanta AD, dok je najviše izlagača bilo iz osiguravajućih kuća koje su nudile mesto savetnika za osiguranje, takođe bilo je i potreba za zanimanjima poput mesara, stolara, šivača, krojača, strugara, brusača i dr.

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i FES organizovali su u okviru projekta "Mladi u Sindikatu" drugi po redu seminar. Seminar je održan od 5. do 7. oktobra 2012. godine u Bačkoj Palanci.

Predavanje su vodile predsednica Sekcije mladih SSS Vojvodine Vasilija Bojić i stručna saradnica u SSS Vojvodine Gorana Šećerov. Prezentacija tema na seminaru prilagođena je sindikalnom radu Sekcije mladih. Istaknuta je mogućnost i potreba konkurisanja za projekte u okviru nacionalne strategije za mlade na lokalnom nivou. Nacionalna strategija za mlade i lokalni akcioni plan u okviru politike za mlade prezentovana je putem radionica kroz rad u grupama. Efikasnost ovakvog načina učenja ogledala se u timskom radu učesnika i racionalnim korišćenjem vremena za realizaciju zadatih tema.Prema oceni učesnika seminar je bio uspešan.

U Novom Sadu, 25 septembra 2012. godine održala se Konferencija „Potrebe rada i položaj mladih nezaposlenih lica" Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin otvorio je Konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja „Potrebe rada i položaj mladih nezaposlenih lica". Konferenciji su prisustvovali pored Pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslava Vasina, pomoćnica pokrajinskog sekretara za oblast zapošljavanja, Nada Burmazović, predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković, Zoran Ristić, direktor COIP UGS Nezavisnost, predstavnici sindikalnih organizacija, predstavnici NVO, Nacionalna služba za zapošljavanje u Novom Sadu, Sekretar SSS Vojvodine, Milić Goran, Predsednik Sekcije mladih SSSNS i SSSV Vasilija Bojić.

Fondacija Friedrich Ebert Stiftung u saradnji sa sindikatima iz zemalja centralne i jugoistočne Evrope, organizovala seminar sa temom "Promocija mladih sindikalaca".
Seminar je održan u Varšavi od 21-23.08.2012. god. Seminar je brojao 22 učesnika, zajedno sa predstavnicima FES fondacije i predstavnicima sindikata iz različitih evropskih zemalja (Nemačka, Austrija, Češka, Letonija, Mađarska, Litvanija, Srbija).


bottom