top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih - vesti

U prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine, dana 26.06.2013. godine održana je prva fokus grupa na temu „Institucije i zapošljavanje mladih (žena)“. Aktivnost je deo projekta ”Unapređenje kapaciteta srednjoškolskih ustanova za karijerno savetovanje”.
Radu na fokus grupi učestvovalo je 14 predstavnika institucija/organizacija koje se bave zapošljavanjem mladih: Nacionalne službe za zapošljavanje, Sindikata, Lokalnih samouprava, nevladinog sektora iz gradova/opština Novi Sad, Subotica, Bačka Palanka i Ada.

 Na Avali, od 28. maja do 1. juna 2013. godine dogodila se prva Sindikalna akademija. Petodnevni kamp namenjen edukaciji i osnaživanju mladih sindikalnih aktivistkinja i aktivista koji su aktivni u okviru svojih organizacija i zainteresovani za unapređivanje znanja i razvoj saradnje među sindikatima okupio je oko 90 učesnika najrazličitijih profila. Sekciju mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština predstavljalo je 5 polaznika, i to vrlo aktivnim učešćem, nesumnjivo dajući doprinos ovom događaju.

Fruškogorski planinarski maraton se od 1987. godine održava jednom godišnje, traje dva dana i na njemu učestvuje više hiljada ljudi. Namenjen je planinarima, maratoncima, planinskim biciklistima, ljubiteljima prirode i zaljubljenicima u Frušku Goru, zapravo svima koji žele ovakav vid rekreacije, a pravo učešća imaju svi, dok mlađi od 18 godina moraju biti u pratnji punoletne osobe. Prošlogodišnji maraton je posetilo više od 14000 posetilaca.

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština učestvovala je kao socijalni partner 18.04.2013. godine na 11. Sajmu zapošljavanja koji je održan na Spensu u organizaciji Grada Novog Sada i Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijale Novi Sad. Uspostavljeno je mnoštvo kontakata sa mladima koji su, nakon upoznavanja sa delokrugom našeg rada, izrazili želju da i sami budu učesnici i doprinesu nastojanjima koje imamo ka poboljšanju položaja mladih u gradu.

Sekcija mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština učestvovala na održanom dvodnevnom seminaru u Bačkoj Palanci u organizaciji Sekcije mladih SSSV  u sardanji sa Švedskim LO. Seminar u Bačkoj Palanci, 09 i 10. aprila 2013. godine  organizovan je po programu upoznavanja članova Sekcije mladih sa načinom rada LO Švedske. Učesnici seminara su uočili velike sličnosti njihovog i našeg rada. Iz razloga dobre uređenosti državnog sistema Švedske, svakako  da je daleko lakše privući i animirati kako mlade tako i ostale zaposlene u sindikalno članstvo. Iako već unapred svesni njihove pozicije sindikata u odnosu na našu u Srbiji, učesnici seminara nisu dozvolili da se naruši njihova kreativnost i ideje za nove načine animiranja zaposlenih u buduće članstvo sindikata i sekcije.


bottom