top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih - vesti

Sajam poslovnih mogućnosti i stručnih praksi na Fakultetu tehničkih nauka "Konteh 14", osmi po redu, održan je 3. i 4. aprila 2014. godine. Ovaj sajam bio je odlična prilika za studente završnih godina i diplomce FTN-a da stupe u kontakt sa predstavnicima domaćih i stranih kompanija u kojima žele da rade ili da ostvare mogućnost prakse. Među izlagačima učestvovale su domaće i strane kompanije koje imaju svoja predstavništva u Srbiji. Ukupno je bilo 16 izlagača, a generalni pokrovitelj je bila kompanija "Tarket".Organizator Sajma zapošljavanja i poslovnih praksi FTN-a bila je Organizacija studenata elektrotehnike Evrope, u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka. "Konteh" je organizovan za sve studente Univerziteta, ali je potražnja bila pretežno orijentisana na tehničke struke, uz učešće kompanije "Tarket" koja je tražila i menadžere, tehnologe i druge kadrove.

Savez samostalnih sindikata Vojvodine je u saradnji sa kolegama iz sindikata LO Zapadna  Švedska, organizovao je u Bačkoj Palanci dvodnevni seminar ( 5-6 mart 2014.godine). Cilj održavanja seminara bio je da se kroz izlaganja i aktivnu diskusiju sazna što više o iskustvima sindikata LO na polju informisanja. Pored predstavnika sindikalnih organizacija, pozvani su predstavnici sekcija mladih SSSV i SSSNS i Sekcija žena SSSV. Učesnici na seminaru su mogli da čuju kako se kreira i organizuje događaj, kako se komunicira sa predstavnicima sredstava javnog informisanja kao i o drugim korisnim stvarima koji će doprineti boljem predstavljanju sindikalnih aktivnosti i javnosti.
Sindikalni aktivisti na seminaru, dobili su priliku da sa kolegama iz sindikata LO razmene utiske o sistemu kominikacije i informisanja koji postoje u našem sindikatu.
U toku dvodnevnog seminara organizovane su i praktične radionice.

Bolonjska deklaracija je u Srbiji potpisana 2003. godine. Nakon više od decenije postaje jasno da sistem visokog obrazovanja ne samo da ne funkcioniše, nego i to da nije uspeo da prevaziđe osnovne probleme strukturalne prirode. Problem univerziteta zasnovanog na preduzetničkom modelu, problem vremena i kvaliteta studiranja, te sameravanja znanja prema tržišnim potrebama, problem školarina, problem mobilnosti… samo su neki od problema koje treba sagledati iz perspektive opšteg ekonomskog i socijalnog stanja Srbije i njene uloge kao periferne zemlje ekonomskog prostora EU. Kako obrazovne institucije uglavnom održavaju postojeće stanje stvari, kritika obrazovne ideologije i politike nema svoj prostor – osim u studentskim protestima i ponekim tekstovima na ove teme.

Sekcija mladih SSSNS učestvovala je na Sajamu zapošljavanja koji organizuje Filijala Novi Sad NSZ u četvrtak, 28. novembra 2013. godine, od 10 do 15 časova, u Zapadnom holu ''Spensa''.
Na sajmu je bilo prisutno 30-ak poslodavaca koji su prijavili 180 slobodnih radnih mesta. Nezaposlenima je ponuđen posao u ekonomskoj, komercijalnoj, trgovačkoj, ugostiteljskoj, pravnoj, mašinskoj, elektrotehničkoj, građevinskoj, saobraćajnoj i tekstilnoj struci. Priliku da pronađu posao imali su i savetnici u osiguranju, diplomirani defektolozi, diplomirani psiholozi, doktori medicine, menadžeri, špediteri, frizeri, magacioneri i nekvalifikovani radnici. I na ovom sajmu zapošljavanja najviše su iskazane potrebe poslodavaca za radnim mestima u proizvodnji, a bilo je poslova i za osobe sa invaliditetom.
Sekcija mladih SSNS je, na štandu socijalnih partnera, posetioce sajma u neformanoj komunikaciji pozvala na članstvo i aktivno učešće u predstojećim javnim tribinama i akcijama, zatražila solidarnost i podršku u sindikalnoj borbi za veća prava radništva. Takođe, upućen je poziv na edukaciju, o pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada, svim budućim zaposlenima.

Dana 26.11.2013.godine održan je treći po redu Forum mladih Vojvodine „Par koraka napred“ pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Forum mladih Vojvodine predstavlja najširu platformu aktivnog uključivanja mladih iz nevladinog sektora, ustanova, fakulteta, političkih podmladaka u kreiranje omladinske politike u AP Vojvodini, a ovog puta otvorila ga je pokrajinska sekretarka za sport i omladinu Marinika Tepić.
Forum se održao treći put po redu i organizatori ga smatraju svojevrsnom skupštinom mladih koju čine mladi iz organizacija za mlade, mladi koji rade u ustanovama, politički podmladci i svi ostali omladinci koji žele da se uključe u kreiranje omladinske politike na teritoriji AP Vojvodine. Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu smatra da je Forum idealno mesto da upravo od mladih dobiju informacije koje bi iskoristili da kroz institucionalni okvir uvedu u Akcioni plan politike za mlade AP Vojvodine, koji će se kreirati iduće godine.


bottom