top
Please update your Flash Player to view content.
U Novom Sadu, 25 septembra 2012. godine održala se Konferencija „Potrebe rada i položaj mladih nezaposlenih lica" Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslav Vasin otvorio je Konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja „Potrebe rada i položaj mladih nezaposlenih lica". Konferenciji su prisustvovali pored Pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Miroslava Vasina, pomoćnica pokrajinskog sekretara za oblast zapošljavanja, Nada Burmazović, predsednik Unije poslodavaca Srbije, Nebojša Atanacković, Zoran Ristić, direktor COIP UGS Nezavisnost, predstavnici sindikalnih organizacija, predstavnici NVO, Nacionalna služba za zapošljavanje u Novom Sadu, Sekretar SSS Vojvodine, Milić Goran, Predsednik Sekcije mladih SSSNS i SSSV Vasilija Bojić.
Istraživanje su sprovele Unija poslovdavaca Srbije i Vojvodine u saradnji sa Savezom samostalnih sindikata Srbije, UGS Nezavisnost, i uz podršku švajcarske organizacije Solidar.Istraživanje je obuhvatilo sagledavanje položaja mladih u Beogradu, Novom Sadu i Nišu i potrebe poslodavaca u oblasti finansijskih usluga, trgovine, građevinarstva, IT sektora, metalske industrije i poljoprivrede.
Prisutni učesnici konferencije imali su mogućnost interaktivnog učestvovanja u toku prezentacija.Izneti su konkretni problemi sa terena u poslovnim jednicama kako malih preduzeća tako i velikih komapanija. Sagledavajući problematiku, zaključak Konferencije bio je neophodnost vođenja kvalitenog socijalnog dijaloga svih socijalnih partnera.
Predsednik Sekcije mladih SSSNS i SSSV Vasilija Bojić predstavljajući rad Sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština navela je nekoliko karakteristika u radu Sekcije:
-U skladu sa članom 26. Zakona o mladima, a oslonjena na Nacionalnu strategiju o mladima Sekcija ne samo da radi na konstantnoj edukaciji mladih već prati trendove njihovih interesovanja, kako zabavnih, kulturnih tako i sportskih. U prilog tome govori činjenica da je Sekcija redovan učesnik EXIT-a i učesnik naučnih i sportskih skupova koje organizuju Univerziteti.
-Sa svojim članostvom radi kroz projekte na pružanju znalja i inplementacije istog. Saradnja sa Fondom za evropske poslove“ omogućila je edukaciju mladih na pisanju projekata prema EU.
-Redovan je učesnik Sajmova zapošljavanja u cilju unapređenja perspektive mladih i stavaranja uslova za kvalitetnije zapošljavanje mladih.
-Putem edukativnih seminara u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert ima kvalitenu međunarodnu saradnju sa organizacijama iz: Mađarske, Poljske, Belgije, Švedske, Rumunije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine kao i sa inostranim Fondacijama.
-Značajna je činjenica da je u Sekciji mladih SSS Novog Sada i opština učlanjeno oko 3.000 studenata.
-Sagledavajući sastav Saveta mladih u: Beogradu, Vršcu, Senti, Zrenjaninu, Kikindi, Somboru, Apatinu, Rumi, Bačkoj Topoli, Bečeju, Obrenovcu, Prijepolju, Kruševcu, Boru, Leskovcu, možemo videti da je u potpunosti ispoštovan Zakon o mladima te da Savet čine pored predstavnika vlasti i predstavnici Nevladinih organizacija, Udruženja, Studentskog i đačkog Parlamenta.
Na žalost takav slučaj nije bio u Novom Sadu obzirom da je Odlukom Skupštine grada iz 2010. godine pa i 2012. godine, Savet, kao stalno radno telo Skupštine, bio sastavljen isključivo od predstavnika vlasti, što čini povredu Zakona o mladima.
Smatramo da bi Sekcija mladih trebala dobiti mesto u Savetu za mlade u cilju vođenja kvalitenog socijalnog dijaloga na opšti interes mlade populacije.

bottom