top
Please update your Flash Player to view content.

Prvi sastanak KOMS-ove radne grupe za participaciju mladih održan je 6. decembra na Pravnom fakultetu u Beogradu. Ova grupa će se u narednom periodu baviti izradom predloga praktične politike koji se tiče učešća mladih, a koji će biti usmeren ka donosiocima odluka na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.
Radna grupa za participaciju svoj rad je započela analizom i prezentacijom primera dobre prakse o učešću mladih, iz Evrope i regiona, osvrćući se konkretno na Italiju, Austriju, BiH, ali i na Evropsku povelju o participaciji mladih u lakalnom i regionalnom životu.

Članove radne grupe sačinjavaju prestavnici NVO, podmladak političkih partija i dva predstavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije (industrijski sindikat i Sekcija mladih).
U nastavku sastanka Vladimir Novaković, član Upravnog odbora KOMS-a, podsetio je na tokove razvoja omladinskog organizovanja u Srbiji, kao i procese kojima se konkretno KOMS, kao najviše predstavničko telo mladih u Srbiji, bavi. Analiza stanja u našoj zemlji potakla je diskusiju učesnika i učesnica o zakonu o volontiranju, ulogama Kancelarija za mlade, Savetu za mlade, kao i mehanizmima za participaciju.
Finalni dokument biće završen u februaru 2013. godine, do kada će i raditi radna grupa za participaciju mladih.Radna grupa je formirana u okviru projekta "Program izrade i promocije predloga praktičnih politika standardizacija brošura prioritetnih oblasti Nacionalne strategije za mlade”,koji sprovodi KOMS uz podršku Ministarstva omladine i sporta.


bottom