top
Please update your Flash Player to view content.

Seminar „MLADI U SINDIKATU“ koncipiran je u dva dela. Prvi deo seminara bio je posvećen predlozima, izmenama i dopunama Zakona o radu i diskusiji na datu temu, koje su vodile Draginja Bejatović i Željka Jorgić Đokić.Tema za drugi deo seminara proizašla je iz učešća Sekcije mladih u radnoj grupi Participacija mladih, te se informisalo prisutno članstvo o značaju učešća Sekcije i sindikata u projektu. Nakon dobijene informacije o radu Sekcije mladih SSS grada Novog Sada i opština kao i postignutih rezultata, koje je prezentovala Vasilija Bojić, predložene su konkretne mere koje se tičuučešća mladih u Kancelarijama za mlade i Savetima za mlade na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Navedeni predlozi biće prosleđeni predstavnicima vlasti.

Članstvo sekcije je kroz radionicu pokazalo veliko interesovanje za teme seminara i spremnost da aktivno učestvuju u njima. Najviše zamerki bilo je prema omladinskim organizacijama na lokalnom nivou (Kancelarija za mlade i Savet za mlade) koje u praksi ne sprovode svoje predviđene programe, a u svom sastavu nemaju predstavnike mladih (iz NVO, Sindikarta, Đačkih i studentskih Parlamenata i slično) već predstavnike političkih partija na vlasti. Jedna od zamerki odnosila se i na ne transparentnost sprovođenja politike za mlade nekontrolisan odliv sredstava namenjenih za realizaciju Lokalnih akcionih planova politike za mlade.
Primarni deo seminara odnosio se na motivaciju članstva za širenjem postojećeg članstva na teritorijijalnom i granskom nivou.
Na završetku 
seminara učesnici iskazali svoja mišljenja u pogledu budućeg rada sekcija, unapređenja svojih veština samim tim i lakšeg sprovođenja aktivnosti svojim sredinama.

SINDIKAT JE SERVIS SVOM ČLANSTVU. KROZ SVOJ RAD I JAVNO DELOVANJE POSTIŽE OMASOVLJENJE ČLANSTVA, A SAMIM TIM I I JAČANJE SINDIKALNE MOĆI U DRUŠTVU


bottom