top
Please update your Flash Player to view content.

Seminar u organizaciji Sekcije mladih SSS Vojvodine vođen je po principu interaktivnog predavanja , učesnici su imali priliku otvarati diskusiju na teme koju su nadolazile po redosledu svakog predavača.U prvoj prezentaciji učesnici su saznali više o strukturi, organizovanosti, ulozi i značaju Sindikata, dok se u drugoj prezentaciji analiziralo učešće mladih u radu sindikata i odnos sindikata i mladih.

Ovo je ujedno bila prilika da se predstavnici Sekcija mladih sa teritorije AP Vojvodine upoznaju sa rezultatima istraživanja o učešću mladih u sindikatima u Srbiji. Svrha ovog istraživanja bila je da obezbedi bolje razumevanje participacije mladih u sindikatima sa ciljem da sindikalne strukture postanu dostupnije i otvorenije za aktivno uključivanje mladih, a što treba da vodi ka povećanju članstva mladih radnika/ca u sindikatima i njihovom većem učešću u radu i odlučivanju sindikalnih organizacija.

U popodnevnom delu seminara akcenat je bio usmeren na prepoznavanje mobinga i borbu protiv zlostavljanja na radu. Po završenoj prezentaciji u okviru koje je učesnicima, između ostalog, približena i jasno pojašnjena tematika pojma, strukture, vrsta zlostavljanja na radu, suštine, uzroka i posledica, oblika, prevencije, reakcije, zaštite i pravnih mera u vezi sa zlostavljanjem na radu, izvedena je radionica i predstavljeni su praktični primeri zlostavljanja na radu.

Pored mladih sindikalaca, u radu seminara učestvovali su: predsednik i sekretar SSS Vojvodine, Goran Milić i Tomislav Stajić, predsednik Gradskog veća SSS Novog Sada i opština Drago Đokić i saradnik VSSSO Bačka Palanka, Milena Jović. Predavači na seminaru bili su: predsednica Sekcije mladih SSSV, Vasilija Bojić i saradnici u Službi SSSV i Gradskog veća SSS Novog Sada, Gorana Šećerov i Boško Petrov.


bottom