top
Please update your Flash Player to view content.

Sekcija mladih - vesti

Dana 16. juna 2020.godine u Beogradu  odrzana je konstitutivna izborna sednica Konferencije sekcije mladih Saveza samostalnih sindikata Srbije, a tom prilikom formiran je izvršni odbor Sekcije mladih SSSS u sledećem sastavu:
- predsednica SM SSSS - Ruzica Grabovac
- predsednik SM SSSV - Stefan Lopušina
- predsednik SM SSSKiM - Jovan Milošević
- predsednik SM SSS Beograda - Marko Perić
- predsednik SM SSS opštine Trstenik - Bojan Kandić
- poverenik omladine sindikata zanatstva, usluga i preduzetništba Srbije: Uroš Jevremović i
- predsednica SM SSSNS i opština - Marijana Ličina.

Za predsednika Sekcije mladih SSSS u narednom petogodišnjem periodu reizabrana je Ružica Grabovac.
Na Vanrednoj sednici Sekcije mladih, održanoj 19.09.2017. godine, izabran je novi predsednik Sekcije, Nemanja Dimić, koji će Sekciju predstavljati do kraja mandatnog perioda 2015-2020. godine. Na sednici su usvojeni i predlozi i planovi za dalji rad, nakon što je konstatovano da je Sekcija revitalizovana novim mladim članovima i njihovim inicijativama. U narednoj godini planirane su nove aktivnosti i proširenje oblasti delovanja Sekcije.
Na Spensu je održan 23. Sajam zapošljavanja koji su organizovali Grad Novi Sad i Filijala Novi Sad Nacionalne službe za zapošljavanje, sa više od 1800 slobodnih radnih mesta u medicinskoj, komercijalnoj, trgovačkoj, elektrotehničkoj, mašinskoj, saobraćajnoj, grafičkoj i tekstilnoj struci. Takođe najveću šansu da pronađu posao imali su radnici u proizvodnji, službenici fizičkog obezbeđenja, prodavci, fizički radnici, vozači i magacioneri, a priliku su dobili i informatičari, šumarski inženjeri, farmaceuti, bravari, savetnici u osiguranju, komercijalisti, krojači, kuvari, mesari, stolari, električari, operateri na CNC mašinama, higijeničari... U redovima poslodavaca po prvi put učetvovalo je i Ministarstvo odbrane Republike Srbije, a bila je i velika ponuda srednjih škola sa programom prekvalifikacije i dokvalifikacije.
Po II put u okviru zajedničkog projekta Saveza samostalnih sindikata Vojvodine, Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i Sindikata LO zapadna Švedska održan je Okrugli sto na temu „Širi dalje“ 16. juna 2017. godine u Novom Sadu. Cilj edukacije je slanje poruke zaposlenima u svim delatnostima da je više nego neophodno konstantno učenje o svojim pravima i obavezama iz rada i po osnovu rada, kao i poštovanju istoga prema poslodavcu. Neophodnost obraćanja službama u Sinidkatu koje su servis svom članstvu i garancija u smernicama za statutarno delovanje sindikalnih organizacija. Do sada sa završenim II ciklusom edukacije, kroz program bili su obuhvaćeni zaposleni u delatnostima, saobraćaja, poljoprivrede, uprave, zdravstva, novinarstva i kulture.
U organizaciji Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Sindikata LO zapadna Švedska, 26. maja 2017. godine organizovan je Okrugli sto na temu „Širi dalje“ , a ujedno je to bio i  nastavak projekta „Širi se“. Učesnici su imali priliku da steknu, odnosno prošire znanje na teme „ Najčešće zloupotrebe zakona o radu od strane poslodavca“ i „Javni nastup“. Cilj organizovanja Okruglog stola bio je promeniti svest i volju zaposlenih u borbi za svoja prava i motivisanje mladih na sindikalno organizovanje i omasovljenje sindikalizma u preduzećima iz kojih dolaze.

SSSNS i ovim primerom želi da istakne da mnogo ulaže u obrazovanje svojih članova i da ih na taj način stimuliše da postanu nosioci društvenog života u svom okruženju.

bottom