top
Please update your Flash Player to view content.

Vesti

Povodom 52. međunarodnog sajma turizma, koji će biti održan od 3. do 5. oktobra, na Novosadskom sajmu, pozivamo sve zainteresovane da posete manifestaciju jer će ove godine banjski, spa i velnes turizam biti centralne teme, sa značajnim učešćem naših dugogodišnjih prijatelja i saradnika iz banja, spa i velnes centara. U cilju unapređenja obostranih interesa, Savez samostalnih sindikata Grada Novog Sada, Novosadski sajam i Fondacija solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika potpisali su Sporazum kojim se predstavnicima banja, hotela, spa centara i rehabilitacionih centara i sindikalnih organizacija u sklopu SSSS-a omogućavaju  poslovni sastanci i ugovaranje poslovne saradnje za predstojeći period.
Susreti banja i članica SSSNS će se održati u petak, 4. oktobra od 10 do 18 časova, u Hali Master Novosadskog sajma, a i ovoga puta biće prilike da se osvoje vredne nagrade.
Verujemo da će to biti odlična prilika za stvaranje novih kontakata i učvršćivanje postojećih, a ujedno za posetu ostalim sajmovima koji se istovremeno održavaju pod zajedničkim imenom „Lorist“ – lov, ribolov, ekologija i sport.
Dana 16.03.2018. Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i Fondacija solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika, čiji je osnivač SSS grada Novog Sada i opština, organizovali su tradicionalnu Prezentaciju ponuda rehabilitacionih centara, banja, hotela i turističkih agencija.

Rehabilitacioni centri, banje, hoteli i turističke agencije su se prisutnima predstavili putem video projekcija i izneli svoje ponude za rekreativni odmor, rehabilitaciju i prevenciju radne invalidnosti po najpovoljnijim uslovima.

Na prezentaciji su prisustvovale sve značajnije banje i RH centri iz Republike Srbije.
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština podržava Samostalni sindikat poštanskih radnika i Sindikat „Solidarnost“ Pošte Srbije koji su doneli zajedničku odluku o organizovanju i stupanju u štrajk zaposlenih u JP „Pošta Srbije“ počev od 21. novembra 2017. godine, ukoliko im do tada ne budu ispunjeni zahtevi, a sve u cilju poboljšanja socijalnog položaja i uslova rada zaposlenih u JP „Pošta Srbije“.

Gradsko veće SSS grada Novog Sada i opština smatra da je u uslovima konstantnog pogoršanja položaja većine zaposlenih u Srbiji, odnosno Novom Sadu, neophodno jačanje solidarnosti, kao jednog od principa sindikalnog delovanja, a ponekad i upotreba svih sredstava sindikalne borbe, legalnih i legitimnih, uključujući i štrajk i protest, jer u protivnom, kako se čini, problemi neće biti rešeni.
Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o dualnom obrazovanju i predloge zakona o izmenama i dopunama zakona o predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.
Predlogom zakona o dualnom obrazovanju unapređuje se srednje stručno obrazovanje u pravcu prilagođavanja potrebama privrede, kroz precizno definisanje uloga svih učesnika. Time se omogućava efikasnije obrazovanje u kojem će učenici sticati znanja i veštine koji će ih  učiniti zapošljivim odmah nakon formalnog školovanja i smanjiti stopu nezaposlenosti mladih do 25. godine. Istovremeno, jača se konkurentnost privrede Republike Srbije na regionalnom i globalnom nivou.
Predlog zakona precizno uređuje prava i obaveze škola, kompanija i učenika srednjih stručnih  škola, koji do sada nisu postojali. Na taj način se obezbeđuje poštovanje prava i bezbednost učenika, kao i motivacija za učenje kroz rad u vidu stipendije.


bottom