top
Please update your Flash Player to view content.

Na osnovu mišljenja Ministarstva za rad, koji se odnosi na obračun minulog rada, upućen je hitan dopis ministru za kulturu i informisanje u kojem se traži poštovanje ovog ugovora. PKU za zaposlene u kulturi nije suspendoovan i još uvek je na snazi tako da se mora i poštovati u svim svojim članovima. Svi poslodavci u ustanovama kulture dužni su da poštuju PKU za zaposlene u ustanovama kulture zato što odredbe PKU koje regulišu način obračuna minulog rada nisu u suprotnosti sa Zakonom o radu.


bottom