top
Please update your Flash Player to view content.

Sudska praksa

(član 179.tačka 6 Zakona o radu „ Službeni  glasnik RS“br.24/05 i 61/05 )

"Otkazni razlog iz člana 179 tač.6 ZOR-a  ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad za koji otkazni razlog je relevantan stvarni razlog izostanka sa posla u koji spada kompletna zdravstvena (ne)sposobnost zaposlenog za rad i kompletno ponašanje zaposlenog u takvoj situaciji."

/Presuda  Okružnog suda Novi Sad
Gž.6552/08 od 23.09. 2009.g.)


bottom