top
Please update your Flash Player to view content.

Sudska praksa

(Član 179 stav 1 tačka 2 "Zakona o radu" - Sl.Gl.RS br. 24/05,61/05 i 54/09)

Dva različita pravna mišljenja na istom činjeničnom osnovu

 

član 54 Zakona o radu i odredbe člana 39 - 45 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija  „Sl.glasnik RS“ br.36/2010.

Zakonom o radu članom 54 propisano je da se dežurstvo kao prekovremeni rad, uređuje posebnim zakonom, a zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisani su slučajevi pod kojima se može dežurstvo kao rad duži od punog radnog vremena uvoditi u zdravstvene ustanove.

(član 179.stav 1 tačka 2 Zakona o radu „Službeni glasnik RS“ br.24/05 i 61/05)

„Sud je utvrdio  da je tužbeni zahtev tužilaca osnovan u celosti. Naime, iako je na nesumnjiv način utvrđeno da su tužioci napustili radno mesto, bez prethodnog odobrenja nadređenog rukovodioca i na taj način prekršili radnu obavezu predviđenu ugovorima o radu,sud je stanovišta da u konkretnom slučaju nema subjektivnog elementa otkaznog razloga,odnosno nedostaje krivica tužilaca.“

(član 172 Zakon o državnim službenicima u vezi sa čl.179.st.1 tač.9 Zakona o radu)

Ako je tužilji kao namešteniku kod tužene radni odnos prestao po čl.172.Zakona o državnim službenicima  kojim je propisano da kad usled promena unutrašnjeg uređenja državnog organa ili uređenja sistema  državnih organa više ne postoji ni jedno radno mesto na koje može biti premešten ili raspoređen, namešteniku se otkazuje ugovor o radu sa kojim u vezi stoji čl.179 st.1 tač.9 Zakona o radu koji se na osnovu čl. 4 st. 3 Zakona o državnim službenicima primenjuje na nameštenike.

„Prelazak  na rad u drugu prostoriju ne znači promenu radnog mesta a zaposleni ni ne menja posao te poslodavac nije u obavezi  da  zaposlenom u pisanom obliku dostavi razloge za ponudu i ponudu za zaključivanjem aneksa ugovora  u smislu člana 172. Zakona o radu“.

/Rešenje br.380-117-7478 Inspekcije
Južno-bačkog okruga. Od 14.01.2010./


bottom