top
Please update your Flash Player to view content.

Sudska praksa

Odredba člana 59 statuta sss srbije koja predviđa da se imovina oblika organizovanja u slučaju ukidanja prenosi bez naknade neposredno višem obliku organizovanja u savez

Ustavna je odnosno nije nesaglasna sa Ustavom i Zakonom.

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije

Broj IUo-181/2011 od 3.jula 2012.godine

Obrazloženje:

U navedenom predmetu Ustavnog suda po pokrenutoj inicijativi za ocenu ustavnosti i zakonitosti člana 58 i 59 Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije (prečišćen tekst od 21.maja 2009.g.) koja predviđa da se imovina oblika organizovanja Samostalnih sindikata Srbije koji se ukine ili prestane da postoji, prenosi bez naknade neposredno višem obliku organizovanja u Savezu po oceni Ustavnog suda nije suprotna Ustavu i zakonu iz sledećih razloga.

(Ustavni sud R. Srbije Broj Už-1901/2010 Sl.gl. br.59 od 15.juna 2012.)

Obrazloženje:

U ustavnoj žalbi je predlagač naveo da je Opštinski sud doneo presudu septembra 2006.g. kojom je obavezan tuženi da predlagaču na ime minimalne zarade za period od 1. novembra 2005. godine do 31. maja 2006. godine, isplati određene novčane iznose, te da izvrši uplatu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, te da je rešenjem o izvršenju određeno izvršenje ali je oktobra 2008.postupak izvršenja prekinut, sa obrazloženjem da se izvršni dužnik nalazi u postupku restrukturiranja.

(član 179. član 36. stav 3 i član 102. ZOR-a)

Prema dosadašnjoj sudskoj praksi u primeni otkaznih razloga iz člana 179. ZOR i pojedinačnih razloga iz člana 36.sta.3 ZOR-a ( kad zaposleni odustane od probnog rada) i člana 102. ZOR-a ( odbijanje ponuđenog posla invalidu kojem se nudi rad u skladu sa rešenjem Fonda PIO), da bi poslodavac zakonito otkazao ugovor o radu zaposlenom, po odredbama Zakona o radu, to su slučajevi:

/ Sl.glasnik Rs br. 38/01,18/03,45/05,123/07,30/2010 /

"Izvršni postupci koji se odnose na naplatu novčanih potraživanja iz radnog odnosa protiv subjekta privatizacije u restrukturiranju,ne prekidaju se a prekinuti se imaju nastaviti i okončati."

/ Odluke Ustavnog suda R.Srbije br. Už-98/2009, Už-1918/010 od 13.oktobra 2011.godine/

( član 158 stav 1. i 2. Zakona o radu )

"Utvrđivanje visine otpremnine vezano za ukupan radni staž zaposlenog ane za godine radnog staža ostvarenog kod poslodavca koji isplaćuje otpremninuznači da različito utvrđivanje visine otpremnine za radni staž ostvaren kod poslodavca koji isplaćuje otpremninu i radni staž ostvaren kod drugog poslodavca, dovodi u nejednak položaj lica koja se nalaze u istoj pravnoj situaciji i po oceni Suda,ne postoji razumno opravdanje za privilegiju jedne kategorije zaposlenih,čime se povređuje ustavni princip iz člana 21.Ustava koji garantuje jednakost pred Ustavom i zakonom."

(Odluka Ustavnog suda RS IUo-246/2011
Sl.glasnik
RS,br. 38/2012 od 26.04.2012.)

 


bottom