top
Please update your Flash Player to view content.
/ član 179.tačka 1-3 Zakona o radu/

Imajući u vidu da je sud  vezan činjeničnim opisom radnje zbog koje je zaposlenom otkazan ugovor o radu, proizilazi da pobijano rešenje nije doneto u skladu s zakonom o radu, jer nije dokazano da je tuženi učinio povredu koja mu se stavlja na teret a povreda kojuje sud našao da je izvršena za koju nije upozoren niti je ona navedena kao otkazni razlog takođe  čini otkaz ugovora o radu, nezakonitim.

Iz obrazloženja

Pobijanom prvostepenom presudom odbijen je tužbeni zahtev tužioca ,kojim je tražio da se ponište rešenja o otkazu ugovora o radu tužene i da se obaveže tuženi da tužioca vrati na rad.

Presuda prvostepenog suda se ne može prihvatiti.

Naime, pismeno upozorenje je deo procedure otkaza u smislu zakonskih odredbi, kao i u smislu Konvencije  MOR-a br.158 prema kojoj zaposlenom na inicijativu poslodavca ne može prestati radni odnos zbog razloga vezanih za njegovo ponašanje ili njegov rad, pre nego što mu se omogući da se brani od iznetih navoda.

Imajući u vidu sadržinu upozorenja tuženog, te Rešenja o otkazu ugovora o radu, ovaj sud  je našao da pobijano rešenje nije doneto u skladu sa odredbama člana 179.180 i 185 Zakona o radu, kao ni u skladu sa navedenom Konvencijom MOR-a.

Naime, kako iz sadržine rešenja o otkazu i sadržine Upozorenja ne proizilazi da je tužiocu stavljena na teret povreda radne discipline u vidu omogućavanja trećem licu da boravi u G. a kako je  prvostepeni sud tu povredu utvrdio s jedne strane a imajući u vidu da je sud vezan činjeničnim opisom radnje zbog koje je zaposlenom otkazan ugovor o radu, proizilazi  da pobijano rešenje o otkazu ugovora nije doneto u skladu sa Zakonom o radu, jer tuženi nije dokazao da je tužilac učinio povredu koja mu je stavljena na teret, odnosno povredu koja se navodi u službenoj belešci  iz rešenja, dok za povredu koju je sud utvrdio  isti nije upozoren niti je ona navedena kao otkazni razlog  u Rešenju o otkazu ugovora o radu.

Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu
br.Gž.1.2438/2013 od 27.01.2014.g.

bottom