top
Please update your Flash Player to view content.

Iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde

Jednaki pred zakonom

Različiti uslovi penzionisanja muškaraca i žena predstavljaju vid diskriminacije

/ slučaj Barber v.Guardina Royal Exange Group,IRLR 240 (!990)/

Tužba gospodina Barbera odnosila se na nepovoljniji položaj muškaraca u penzionim sistemima. On je u 52.godini života, ostao bez posla zbog organizacionih promena u kompaniji u kojoj je radio. Profesionalni penzioni sistem u V. Britaniji predviđao je da muškarci odlaze u penziju sa 55 a žene sa 50 godina. Dakle, koleginice gospodina Barbera koje su bile njegovih godina i koje su iz istog razloga kao i on ostale bez posla, već su bile u penziji, dok on na to nije imao pravo.

Sud je analizirajući činjenično stanje ustanovio da je tužba gospodina Barbera osnovana jer opisani penzioni sistem predviđa, posmatrano u globalu, veće isplate u korist žena iz penzionih fondova, što je suprotno principu jednakog nagrađivanja. Osim toga, sud je sledio logiku da, s obzirom na napore da se izjednače uplate u ove fondove i isplate iz njih, iste moraju biti korigovane (više stope uplata za žene srazmerno skraćenim godinama života kod ostvarivanja prava na penziju)

Zastupajući princip potpune izjednačenosti muškaraca i žena u pravima, sud je

proglasio sve penzione sisteme koji predviđaju različite uslove penzionisanja uz jednaku uplatu pripadajućih doprinosa, diskriminatorskim i zatražio njihovu korekciju.

Izvor: Kancelarija za ravnopravnost polova Izabrani primeri iz prakse Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde.


bottom