top
Please update your Flash Player to view content.
Ustavni sud Republike Srbije

Protestvovanje vikom, povišenim glasovima, zviždanjem, prozivkom pojedinih funkcionera i zvučnim sirenama ne remeti normalan rad zaposlenih / u iv ap vojvodine/ i njihov „normalan rad nema značajniji interes od slobode učesnika protesta na javno okupljanje“

/iz Odluke Ustavnog suda br.Už.5436/2010 od 11.12.2013.g/
I z  o b r a z l o ž e nj a
Rešavajući po ustavnoj žalbi podnetoj radi ocene o povredi prava na slobodu javnog okupljanja, zajemčenoj odredbom člana 54.stav 1 Ustava Republike Srbije iz razloga što su podnosioci „dana 6.novembra 2009.g. oko 11,20 časova odnosno oko podneva u Novom Sadu u ulici Bulevar Mihajla Pupina broj 16 na platou ispred glavnog ulaza u Izvršno veće AP Vojvodine narušavali javni red i mir i spokojstvo građana i ometali nesmetani rad zaposlenih u Izvršnom veću AP Vojvodine, na taj način što su na protesnom skupu koji traje već oko tri meseca radnim danima, vikali povišenim glasovima dozivajući i prozivajući jednog funkcionera Izvršnog veća AP Vojvodine...

Ustavni sud je svojom odlukom utvrdio da kada je skup uredno prijavljen i kad isti nije bilo potrebno ograničiti radi zaštite javnog zdravlja, morala, prava drugih ili bezbednosti Republike Srbije, po mišljenju Ustavnog suda, nema opravdanog razloga za mešanje države i zabrane skupa iz člana 54.stav 4 Ustava jer se u „konkretnom slučaju, treba samo proceniti da li je protestvovanje „vikom“ i „povišenim glasovima“ ugrozilo prava drugih, kako utvrđuje odredba člana 54.stav 4. Ustava, odnosno da li je „spokojstvo građana“i „normalan rad“ zaposlenih u Izvršnom veću skupštine AP Vojvodine „interes koji je značajniji od slobode učesnika protesta na javno okupljanje, zajemčeno članom 54.stav 1 Ustava.“
Po oceni Ustavnog suda, sloboda okupljanja i pravo da se time iskaže protest i neslaganje sa postupcima vlasnika privrednog društva, predstavlja interes koji je primarniji i značajniji od interesa drugih na „spokojstvo“ i „normalan rad“ bez upuštanja u utvrđivanje da li se u konkretnom slučaju na navedeni način zaista i moglo uticati na spokojstvo i normalan rad drugih građana. Kako je osnovni motiv konkretnog i zakonitog i mirnog okupljanja na platou ispred glavnog ulaza u Izvršno veće Skupštine AP Vojvodine bilo upravo skretanje pažnje na probleme koji su i izazvali protest, tolerancija na viku, galamu i povišene glasove, morala je postojati i po uverenju Ustavnog suda, to nije moglo niti smelo biti osnov za mešanje države i ograničavanje fundamentalne slobode građana na mirno i zakonito okupljanje i izražavanje neslaganja sa postupcima koje ih je dovelo u tešku životnu situaciju, te skretanje pažnje na probleme koji su uzrok okupljanja, nije bilo ponašanje kojim se prekoračuju granice do koje se mirni protest štiti, niti je to predstavljalo prekomerno i nerazumno zadiranje u prava i slobode drugih.“
Iz navedenog svi učesnici koji su oglašeni krivim i novčano kažnjeni za prekršaj iz člana 6.stav 3 Zakona o javnom redu i miru, oslobođeni su bilo kakve odgovornosti a sve odluke o kažnjavanju nadležnih prekršajnih sudova su poništene.
Odluka Ustavnog suda Broj Už.5436/2010

 


bottom