top
Please update your Flash Player to view content.
"Ne može poslodavac koristiti pravo da donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji i formalno sistematizuje određene poslove, a posle nepunog vremena ukine te poslove za čije obavljanje ne postoji stvarna potreba kad te poslove već obavljaju drugi izvršioci u to vreme"

Obrazloženje

"To je zloupotreba prava u vidu protivciljnog vršenja prava ne da se zaposlenom omogući obavljanje poslova premeštanjem na druge određene poslove, već da se ispoštuje formalna procedura sa stanovišta uvođenja određenih poslova pod određenim nazivom i opisom za čije obavljanje nije potreban još jedan izvršilac, jer se ti poslovi već po delovima obavljaju u drugim službama od strane više izvršilaca. Na taj način se koristi ovlašćenje suprotno cilju Zakona da bi se zaposleni oglasio viškom. I tužena strana je bila dužna da tužilji omogući stvarno obavljanje navedenih poslova, a ne da te poslove vraća izvršiocima od kojih su isti "oduzeti" i da potom utvrdi prestanak potrebe za radom tužilje."

(Presuda Apelacionog suda u Beogradu Gž1-5997/10 od 19.11.2010.godine)


bottom