top
Please update your Flash Player to view content.
/član 103 a u vezi sa čl.179.tačka 6 .Zakona o radu - "Sl.glasnik RS", br.24/05, 61/05 i 32/13/ i čl. 85 i 86 Zakona o zdravstvenom osiguranju - Sl.glasnik RS", br.107/05, 109/05, 57/11, 110/12, 119/12/
Članom 179 stav 1 tačka 6 Zakona o radu, kao opravdani otkazni razlog, na osnovu kog poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu, propisana je i zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad a sudska praksa Vrhovnog suda Srbije zauzela je stanovište da je:
- "poslodavac ovlašćen da zaposlenom da otkaz ugovora o radu, odnosno da mu otkaže radni odnos,po osnovu zabrane zloupotrebe prava na odsustvovanje zbog privremene sprečenosti za rad koja se ima odnositi na svaku radnju kojom se ovo pravo koristi suprotno razlozima zbog kojih je i ustanovljeno, tako da prema dugogodišnjoj praksi Vrhovnog suda i u slučaju da:
"radnik koji za vreme dok mu je određeno bolovanje radi kod drugog poslodavca čini zloupotrebu bolovanja što predstavlja osnovan razlog za otkaz ugovora o radu" (*)
"a ovo isto isto važi i za zaposlenog koji obavlja poslove mehaničara u radionici svog prijatelja, za vreme privremene sprečenosti za rad zbog oboljenja kičme" (**)
- ili za zaposlenog konduktera koji je zatečen da za vreme privremene sprečenosti za rad okopava kukuruz" (***)
(*) Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 4608/05 od 22.6.2006. - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu broj 9/2006.
(**) Presuda Vrhovnog suda posl. br. Rev 2. 448/o7 od 23.05.2007. godine
(***) Presuda Vrhovnog suda, posl. br. Rev2. 745/07 od 8.6.2007. godine.
"... otkaz ugovora o radu tužilji na poslovima šefa računovodstva je zakonit i njen zahtev za poništaj istog je neosnovan,jer je ista odgovorna za zloupotrebu bolovanja jer je tokom istog nakon otvaranja 12.12.2007. godine otišla na zimovanje na Kopaonik koje je bilo unapred planirano i uplaćeno i time napustila mesto boravišta protivno odredbi člana 85 stav 1. tačka 7 Zakona o zdravstvenom osiguranju, zloupotrebom prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad, čime je nastao samostalni otkazni razlog iz člana 179. st. 1 tačka 6 Zakona o radu" (****)
(****) Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br. Gž. 1-2629/11 od 16.01.2012. godine
Naime, na osnovu člana 103 stav 5. Zakona o radu poslodavac može ako posumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada da podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog i ako se utvrdi da zaposleni neopravdano koristi bolovanje ili ga zloupotrebi, može mu se od strane poslodavca otkazati ugovor o radu.
Prema članu 85 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS, br.107/05, 109/05, 57/11, 110/12, 119/12 - zadnja verzija na snazi od 25.12.2012.) osiguraniku privremeno sprečenom za rad ne pripada pravo na naknadu zarade, bez obzira na isplatioca ako se za vreme privremene sprečenosti za rad bavi privrednom ili drugom aktivnošću kojom ostvaruje prihode odnosno ako bez dozvole stručno-medecinskog organa matične filijale Republičkog fonda, otputuje iz mesta prebivališta odnosno boravišta ila ako se utvrdi da ne postupa po uputstvu za lečenje ili ako zloupotrebi ovo pravo korišćenja odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad na neki drugi način .Zakon (članom 86) predviđa novčanu kaznu od 30.000 do 50.000 dinara za osiguranika za kog se utvrdi da je učinio neku od gore navedenih radnji iz člana 85. ovog zakona.
Prema izloženom, poslodavac u skladu sa članom 179.tačka 6 Zakona o radu može da otkaže ugovor o radu ako utvrdi da je zaposleni zloupotrebio bolovanje. Otkaz se može dati u roku od tri meseca od saznanja za činjenicu da je zaposleni zloupotrebio bolovanje odnosno do isteka apsolutnog roka zastarelosti - šest meseci od dana nastupanja činjenice zloupotrebe u skladu s članom 184 stav 1-zakona.
/član 103 a u vezi sa čl.179.tačka 6 .Zakona o radu - "Sl.glasnik RS", br.24/05, 61/05 i 32/13/ i čl. 85 i 86 Zakona o zdravstvenom osiguranju - Sl.glasnik RS", br.107/05, 109/05, 57/11, 110/12, 119/12/
Članom 179 stav 1 tačka 6 Zakona o radu, kao opravdani otkazni razlog, na osnovu kog poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu, propisana je i zloupotreba prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad a sudska praksa Vrhovnog suda Srbije zauzela je stanovište da je:
- "poslodavac ovlašćen da zaposlenom da otkaz ugovora o radu, odnosno da mu otkaže radni odnos,po osnovu zabrane zloupotrebe prava na odsustvovanje zbog privremene sprečenosti za rad koja se ima odnositi na svaku radnju kojom se ovo pravo koristi suprotno razlozima zbog kojih je i ustanovljeno, tako da prema dugogodišnjoj praksi Vrhovnog suda i u slučaju da:
"radnik koji za vreme dok mu je određeno bolovanje radi kod drugog poslodavca čini zloupotrebu bolovanja što predstavlja osnovan razlog za otkaz ugovora o radu" (*)
"a ovo isto isto važi i za zaposlenog koji obavlja poslove mehaničara u radionici svog prijatelja, za vreme privremene sprečenosti za rad zbog oboljenja kičme" (**)
- ili za zaposlenog konduktera koji je zatečen da za vreme privremene sprečenosti za rad okopava kukuruz" (***)
(*) Presuda Okružnog suda u Novom Sadu, Gž. 4608/05 od 22.6.2006. - Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu broj 9/2006.
(**) Presuda Vrhovnog suda posl. br. Rev 2. 448/o7 od 23.05.2007. godine
(***) Presuda Vrhovnog suda, posl. br. Rev2. 745/07 od 8.6.2007. godine.
"... otkaz ugovora o radu tužilji na poslovima šefa računovodstva je zakonit i njen zahtev za poništaj istog je neosnovan,jer je ista odgovorna za zloupotrebu bolovanja jer je tokom istog nakon otvaranja 12.12.2007. godine otišla na zimovanje na Kopaonik koje je bilo unapred planirano i uplaćeno i time napustila mesto boravišta protivno odredbi člana 85 stav 1. tačka 7 Zakona o zdravstvenom osiguranju, zloupotrebom prava na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad, čime je nastao samostalni otkazni razlog iz člana 179. st. 1 tačka 6 Zakona o radu" (****)
(****) Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br. Gž. 1-2629/11 od 16.01.2012. godine
Naime, na osnovu člana 103 stav 5. Zakona o radu poslodavac može ako posumnja u opravdanost razloga za odsustvovanje sa rada da podnese zahtev nadležnom zdravstvenom organu radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti zaposlenog i ako se utvrdi da zaposleni neopravdano koristi bolovanje ili ga zloupotrebi, može mu se od strane poslodavca otkazati ugovor o radu.
Prema članu 85 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS, br.107/05, 109/05, 57/11, 110/12, 119/12 - zadnja verzija na snazi od 25.12.2012.) osiguraniku privremeno sprečenom za rad ne pripada pravo na naknadu zarade, bez obzira na isplatioca ako se za vreme privremene sprečenosti za rad bavi privrednom ili drugom aktivnošću kojom ostvaruje prihode odnosno ako bez dozvole stručno-medecinskog organa matične filijale Republičkog fonda, otputuje iz mesta prebivališta odnosno boravišta ila ako se utvrdi da ne postupa po uputstvu za lečenje ili ako zloupotrebi ovo pravo korišćenja odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad na neki drugi način .Zakon (članom 86) predviđa novčanu kaznu od 30.000 do 50.000 dinara za osiguranika za kog se utvrdi da je učinio neku od gore navedenih radnji iz člana 85. ovog zakona.
Prema izloženom, poslodavac u skladu sa članom 179.tačka 6 Zakona o radu može da otkaže ugovor o radu ako utvrdi da je zaposleni zloupotrebio bolovanje. Otkaz se može dati u roku od tri meseca od saznanja za činjenicu da je zaposleni zloupotrebio bolovanje odnosno do isteka apsolutnog roka zastarelosti - šest meseci od dana nastupanja činjenice zloupotrebe u skladu s članom 184 stav 1-zakona.

bottom