top
Please update your Flash Player to view content.

Upućivanje zaposlenih na kolektivni godišnji odmor nakon dostavljene odluke o štrajku,  predstavlja nameru poslodavca da osujeti štrajk  pa  ne  postupanje po istoj, ne čini navedeni štrajk nezakonitim.

Kako su zaposleni štrajk tuženom najavili i to još 22.06.2005.g. te imajući u vidu i činjenicu da su dana 27.06.2005.g. zaposleni i održali štrajk upozorenja kao i činjenicu da su 27.06.2005.godine na vanrednoj  sednici izvršnog odbora sindikata doneli odluku o stupanju u generalni štrajk o čemu su  narednog dana obavestili poslodavca a kako je isti u međuvremenu doneo odluku o upućivanju zaposlenih na kolektivni godišnji odmor ( odluka o stupanju u štrajk dostavljena poslodavcu 28.juna 2005.g. a odluka o kolektivnom godišnjem odmoru doneta 30.06.2005.)u nameri da time osujeti štrajk zaposlenih ,što su učesnici štrajka odbili da izvrše , ovaj sud nalazi da  navedeni štajk nije nezakonit“

 

O b r a z l o ž e nj e:

Vrhovni kasacioni sud  je nakon izjavljene revizije tuženog protiv pravosnažne presude donesene u drugom stepenu istu ispitao  i našao da je izjavljena revizija neosnovana jer u ovom slučaju po oceni Vrhovnog  kasacionog suda,štrajk u kome su između ostalih zaposlenih učestvovali i tužioci organizovan je u skladu sa odredbom Zakona o štrajku iz razloga što je  odluka o stupanju u generalni štrajk doneta na sednici izvršnog odbora sindikata tuženog 27.06.2005.g. sa početkom 05.07.2007.g. o čemu je tuženi obavešten 28.06.2005.g. tako da  kasnija odluka  kojom je odlučeno da štrajk počne jedan dan ranije -04.07.2005.g. o čemu je tuženi obavešten,  nije od uticaja na zakonitost štrajka jer tuženi iako blagovremeno obavešten, nije pristupio nikakvim pregovorima sa štrajkačkim odborom,  već je mimom svih očekivanja dana  30.06.2005.g doneo odluku da se zaposleni upućuju na kolektivni  odmor od 04.07.2005- na  prvi dan početka zakazanog štrajka- pa iz tog razloga tužiocima odbijanje poslova   nije moglo biti stavljeno na teret a posebno iz razloga što je odluka o kolektivnom odmoru doneta od strane poslodavca – tuženog u nameri da se time osujeti štrajk zaposlenih . Po stanovištu ovog suda  tuženi je tužiocima neosnovano stavio  na teret falsifikovanje dokumenta  iz razloga što je  najpre,odluka tj. Tekst zaključka kojim se datum otpočinjanja  štrajka najavljuje za 05.07.2005.g. dostavljena poslodavcu a da je i naknadno dostavljena i odluka kojom je datum otpočinjanja štrajka pomeren za 04.07.2005. a pošto nije kod tužilaca postojala  svest tj.namera da se poslodavac prevari ili obmane tj.da se dokument falsifikuje a posebno što je u tekstu  izvršena samo nebitna  ispravka tako što su reč „uslovi“ izmenjeni u reč“ zahtevi“.otkazi zaposlenima u celosti su neosnovani.

Presuda Vrhovnog kasacionog suda
br.Rev II
246/10 od 16.06.2010.g.
kojom se revizija tuženog
izjavljena protiv presude
Okružnog suda u novom sadu
Gž.2061/2007 od 1610.2008.
odbija kao neosnovana)

 


bottom