top
Please update your Flash Player to view content.

„Prelazak  na rad u drugu prostoriju ne znači promenu radnog mesta a zaposleni ni ne menja posao te poslodavac nije u obavezi  da  zaposlenom u pisanom obliku dostavi razloge za ponudu i ponudu za zaključivanjem aneksa ugovora  u smislu člana 172. Zakona o radu“.

/Rešenje br.380-117-7478 Inspekcije
Južno-bačkog okruga. Od 14.01.2010./

O  b  r a z l o ž e nj e

Zaposlena Š.V. iz R. sa poslodavcem je imala zaključen ugovor o radu od 06.5.1996. na neodređeno vreme za obavljanje poslova referent za radne odnose, a poslovi se obavljaju u  HTP “S.“ u Novom Sadu. Nakon toga sačinjen je aneks ugovora  o radu sa pomenutom u kome je za istu navedeno da obavlja poslove  Referent za radne odnose u HTP “S“.  Pravno mišljenje Službe je sledeće:

Poslodavac može zaposlenog da premesti iz jednog u drugi organizacioni deo (što se ne smatra izmenom ugovorenih uslova rada) ili na drugi posao - kada je dužan da zaposlenom ponudi zaključivanje ugovora o  radu pod izmenjenim okolnostima. Poslodavac može zaposlenog da premesti iz jednog u drugi organizacioni deo ili na drugi posao. Pod premeštajem u drugi organizacioni deo (premeštaj iz jedne u drugu prodavnicu, iz jedno u drugo stovarište, magazin i sl.) ne smatra se premeštajem na drugi posao već samo u drugi poslovni prostor. U tom slučaju  poslodavac nije dužan da zaposlenom ponudi zaključivanje ugovora o radu pod izmenjenim uslovima - član 171 Zakona o radu (član 172 ).

Kad se zaposleni premešta s jednog na drugi posao, tada je poslodavac dužan da zaposlenom ponudi zaključivanje ugovora o radu pod izmenjenim uslovima  dostavljajući mu ponudu za zaključivanje aneksa  ugovora u smislu člana 172. Zakona. Pod pojmom: odgovarajući posao u smislu Zakona smatra se posao za čije obavljanje se zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme, koji su već utvrđeni ugovorom o radu i to na dan ponude za izmenu ugovora. Posao može da bude odgovarajući  u stepenu ili viši ili niži od stepena stručne spreme koju zaposleni ima pod uslovom ako je već radio na tim poslovima i u tom stepenu stručne spreme na dan kad se čini ponuuda. U tom slučaju ovde se  ne menjaju uslovi rada  već se menja sam posao. Zakon obavezuje poslodavca  da je dužan da zaposlenom ponudi rad na poslovima iste vrste i stepena stručne spreme na kojima je radio. Uz ponudu  poslodavac je dužan da zaposlenom  u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu odnosno da dostavi obrazloženje iz koga se može oceniti da li postoje opravdani razlozi za premeštaj na drugi posao (U aneksu treba označiti u kom su smislu izmene – drugog posla, navodeći nov naziv posla; drugo mesto rada - navodeći naziv novog mesta rada i udaljenost od dosadašnjeg mesta rada: osnovna zarada-novčani nov iznos  i dr.) Ako zaposleni  u ostavljenom roku prihavti ponudu za zaključivanje aneksa ugovora o radu, on zadržava sva prava da pred Osnovnim sudom osporava zakonitost tog ugovora.


bottom