top
Please update your Flash Player to view content.

Zakon o sudskim taksama član 10 i član 11 stav 2

Sentenca:

Prilikom odlučivanja o zahtevu za oslobađanje od plaćanja sudske takse, u smislu člana 10. Zakona o sudskim taksama, nije merodavna vrednost imovine taksenog obveznika, već njegov ukupan prihod.

 Iz obrazloženja:

"Prvostepeni sud je utvrdio da je tuženi-protivtužilac 21.2.2011. godine podneo zahtev za oslobađanje od plaćanja sudske takse iz razloga što je nezaposlen, nema prihoda, živi sam. Prvostepeni sud je propustio da utvrdi bitnu činjenicu vezanu za primenu odredbe člana 10. Zakona o sudskim taksama (dalje: Zakon), na koji se inače pravilno pozvao.

Odredbom člana 10. stav 2. Zakona je propisano da će sud, pre donošenja odluke na predlog taksenog obveznika o oslobađanju od taksene obaveze, oceniti sve okolnosti, a naročito će uzeti u obzir vrednost merodavnu za naplatu takse, ukupan prihod taksenog obveznika i članova njegovog domaćinstva, broj lica koja takseni obveznik izdržava.

U članu 11. stav 2. Zakona pominje se i opšte imovno stanje lica kome se izdaje uverenje o imovnom stanju, ali pod imovnim stanjem u navedenom smislu treba pre svega ceniti imovinu iz koje se obezbeđuje prihod taksenog obveznika.

Tuženi-protivtužilac je u prilog svojih navoda, da je nezaposlen i da su mu nedovoljni prihodi (katastarski prihod), predložio dokaze koje je prvostepeni sud cenio, ali je pogrešno, umesto ukupnog prihoda taksenog obveznika, koji živi sam, ocenio vrednost imovine koju je on nasledio, o čemu je zaključio iz ostavinskog rešenja koje je sadržano u spisu.

Pristup prvostepenog suda je pogrešan, jer je za odlučivanje o predlogu radi oslobođenja od plaćanja sudske takse merodavan ukupan prihod taksenog obveznika, a ne njegovo opšte imovinsko stanje.

Cilj ove zakonske odredbe nije da se takseni obveznik prinudi na prodaju svoje imovine, da bi platio sudsku taksu, već da se kategorija taksenih obveznika koji nemaju dovoljan prihod oslobodi od plaćanja sudske takse, ako je evidentno da bi plaćanjem sudske takse bila ugrožena njihova socijalna sigurnost." (Rešenje Višeg suda u Subotici, Gž. 401/2012 od 17.9.2012. godine)
bottom