top
Please update your Flash Player to view content.

(član 62 i 63 Zakona o radu)
".....nema smenskog rada, već je u pitanju rad organizovan u preraspodeli rada, u kome zaposleni određenim danima rade duže od punog radnog vremena, da bi naredni dan imali slobodan dan, a ako su radili u noćnoj smeni od 19,00 do 7,00 časova odmor imaju u narednih 48,00 ili 72,00 časova i u slučaju kad tuženi nije doneo odluku o preraspodeli radnog vremena"

Iz obrazloženja:

Iz spisa se zaključuje da je presudom Ustavnog suda br. Už -575/2011, potvrđena presuda Apelacionog suda u Beogradu posl. br. Gž.1.6928/19 od 24 novembra 2010. godine gde se u obrazloženju, između ostalog, navodi: da prema nespornim navodima parničnih stranaka, tužioci jedan dan rade od 7.00 do 19.00 časova, drugi dan od 19.00 do 7.00 časova, a potom su, u zavisnosti od broja izvršioca, slobodni narednih 48,00 ili 72,00 časova; da takav rad nije smenski, već da je u pitanju rad organizovan u preraspodeli rada, u kome tužioci određenim danima rade duže od punog radnog vremena, da bi naredni dan imali slobodan dan, a ako su radili u noćnoj smeni od 19.00 do 7.00 časova odmor imaju u narednih 48.00 ili 72.00 časova ...i takav se zaključak suda ne dovodi u sumnju ni činjenicom da tuženi nije doneo odluku o preraspodeli radnog vremena pa shodno Uputstvu o organizovanju i evidentiranju časova zaposlenih koji rade u smenskom radu gde je propisano da mesečnom raspodelom smena,odnosno turnusa, svaki zaposleni ostvari 156 sati redovnog radnog vremena u smenskom rasporedu rada, što odgovara mesečnom fondu od 174 sata vansmenskih zaposlenih, u takvoj situaciji nema obaveze primene odredbi člana 108. stav 1 tačka 2 Zakona o radu, da tužiocima isplati uvećanu zaradu po osnovu rada u smenama.
( Odluka Ustavnog suda Srbije br.Už-575/2011 od 21.marta 2013. „Sl.gl.RS,br.35/2013 )


bottom