top
Please update your Flash Player to view content.

Ustav Republike Srbije

Zakon o stečaju

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

Zakon o štrajku

Zakon o radu

Pravilnik o sadržaju obračuna zarade, odnosno naknade zarade

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o radnim odnosima u državnim organima

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

Zakon o socijalno-ekonomskom savetu

Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu

Pravilnik o upisu sindikata u registar

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

Zakon o volontiranju

Zakon o socijalnoj zaštiti

Socijalno -  ekonomski sporazum za 2011. godinu

Zakon o privatizaciji

  Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
  Zakon o zaštiti građana SRJ na radu u inostranstvu
  Zakon o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima
   

bottom