top
Please update your Flash Player to view content.

Mišljenje ministarstva

Zakon o radu (član 77 stav 3 tačka 2)
Zaposleni kome dani plaćenog odsustva zbog dobrovoljnog davanja krvi padaju na neradni dan (subotu i nedelju), nema pravo da plaćeno odsustvo po tom osnovu koristi počev od prvog radnog dana.

Zakon o radu (član 6)
Zaposleni koji rade kod poslodavca koji je fizičko lice, tj. preduzetnik imaju pravo, kao i ostali zaposleni, na sindikalno organizovanje.

Zakon o radu (član 176)
Zaposlenom po sili zakona prestaje radni odnos samo ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci - danom stupanja na izdržavanje kazne.

Zakon o štrajku (član 14)
Zaposleni koji u periodu štrajka, nisu prekidali rad, imaju pravo na zaradu u skladu sa opštim aktom, bez obzira što su dali pisane izjave da učestvuju odnosno podržavaju štrajk.

Zakon o radu (član 118)

Opštim aktom i ugovorom o radu može se predvideti da poslodavac može zaposlenima da kupi mesečnu kartu, obezbedi sopstveni prevoz, isplati naknadu prevoza u novcu u visini prevozne karte u javnom saobraćaju na način koji utvrdi ili na drugi način obezbedi prevoz za dolazak na rad i odlazak sa rada "Članom 118. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.


bottom