top
Please update your Flash Player to view content.

U toku izborne aktivnosti, više aktivista obratilo se Statutarnom odboru Saveza samostalnih sindikata za mišljenje o pitanju „Da li član samostalnog sindikata koji je penzionisan može biti biran za člana organa i nosioca funkcije u samostalnom sindikatu i Savezu samostalnih sindikata Srbije?“.

Polazeći od člana 17. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije, Statutarni odbor S, na sednici održanoj 22.10.2014. godine, razmotrio je ove zahteve i usvojio mišljenje:
1. Član samostalnog sindikata koji je penzionisan ne može biti predlagan i biran za člana i nosioca funkcije u organima Saveza samostalnih sindikata Srbije, na osnovu člana 48. stav 4. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije.
2. Član 23. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije utvrđuje da samostalni sindikati svojim statutima u skladu sa Osnovnim načelima i odrebama Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije bliže uređuju učlanjavanje, prava i obaveze člana samostalnog sindikata.

Saglasno tome, član 48. stav 4. Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije jedinstveno se primenjuje tako da član samostalnog sindikata koji je penzionisan ne može biti predlagan i biran za člana organa i nosioca funkcije u sindikalnoj organizaciji, samostalnom sindikatu i Savezu samostalnih sindikata Srbije.
bottom