top
Please update your Flash Player to view content.
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština najoštrije osuđuje najavljeno smanjenje plata zaposlenih u javnom sektoru i penzija viših od 25.000,00 dinara, utvrđenih predloženim rebalansom budžeta R Srbije od strane Vlade R Srbije, dana 22.10. t.g. jer će iste imati za posledicu dalji pad standarda većine zaposlenih u javnom sektoru i penzionera u Srbiji, odnosno Novom Sadu,  smanjenje potrošnje, dalji pad privrednih aktivnosti, odnosno recesiju privrede Srbije i dodatno smanjenje prihoda po osnovu PDV-a. Kao što je poznato, predlogom rebalansa budžeta predviđeno je da budžetski deficit iznosi 225 milijardi dinara, umesto 182 milijarde dinara, što je 43 milijardi dinara više od prvobitno planiranog, objasnio je, predstavljajući predloženi rebalans budžeta aktuelni ministar finansija.
Vlada je utvrdila i izmene i dopune pratećih budžetskih zakona, čijom primenom će zarade zaposlenih u javnom sektoru biti smanjene od 01. novembra, i to 10% linearno, s tim što će plate više od 25.000,00 do 27.800,00 RSD biti smanjene između 0 i 10%, a sve iznad 27.800,00 biće smanjene 10%. Sa penzijama je situacija predviđena predloženim rebalansom budžeta drugačija u odnosu na prvobitno najavljena umanjenja istih, sredinom septembra ove godine. Naime, penzije do 25.000,00 neće biti umanjivane, a one iznad 25.000,00 biće umanjene na taj način što će razlika između visine penzije niže od 40.000,00 a više od 25.000,00 biti umanjena za 22%, a u slučaju da je penzija viša od 40.000,00 dinara iznos preko 40.000,00 biće umanjen za 25%. Predlozima izmena i dopuna pratećih zakona, uz predloženi rebalans budžeta, Vlada R Srbije je predložila ukidanje očekivanog, od 01. oktobra t.g., usklađivanja zarada zaposlenih u javnom sektoru i penzija naviše za 1%, a na osnovu Zakona o PIO, kao i ukidanje aprilskih i oktobarskih usklađivanja zarada zaposlenih u javnom sektoru i penzija tokom 2015, 2016. i 2017. godine. Predlogom Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava predviđena je ništavost odredbi opštih ili pojedinačnih akata kojima se povećavaju osnovice, koeficijenti i drugi elemementi na osnovu kojih se povećava iznos plata i drugog stalnog primanja u javnom sektoru, donet za vreme primene utvrđenog umanjenja zarada zaposlenih u javnom sektoru.
U obrazloženju predloženog rebalansa budžeta navedeni su razlozi i realno opisano stanje u našoj zemlji tokom prvih osam meseci 2014. u odnosu na isti period prošle godine, a to su: smanjenje industrijske proizvodnje za 4,3% (zbog pada industrijske proizvodnje u svim sektorima); neznatni rast prometa u trgovini na malo (od 2,5%); deficit platnog bilansa zemlje; smanjenje prosečnog broja formalno zaposlenih za 1,7% (kao posledice smanjenja broja zaposlenih u svim sektorima: industriji; poljoprivredi; građevinarstvu; uslugama; privatnom i javnom sektoru).  Postavlja se pitanje: odakle onda podatak aktuelnom ministru rada da je od donošenja izmena i dopuna Zakona o radu broj formalno zaposlenih u Srbiji povećan za 46.000 lica?
Da bi bio još veći apsurd, predlozi zakona su utvrđeni na sednici Vlade R Srbije juče (22.10.14.) a na dnevnom redu Narodne Skupštine R Srbije naći će se sutra (24.10.14.), a stupiće na snagu kako je predloženo “narednog dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku R Srbije”. Toliko o stanju socijalnog dijaloga, uvažavanju mišljenja socijalnih partnera u Srbiji, radu SES-a Srbije, poštovanju procedure donošenja zakona, odnosno rokova koji moraju biti ispoštovani od objavljivanja do dana stupanja na snagu zakona ...
Povodom predloženog rebalansa budžeta, oglasili su se i pojedini ekonomski analitičari ocenjujući da deficit ukazuje da se ne upravlja kako treba državnom, odnosno javnom svojinom i da će mere štednje doprineti daljem padu privrednih aktivnosti.

bottom