top
Please update your Flash Player to view content.
Vlada R Srbije donela je Uredbu o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći, koji su sposobni za rad. Istom su regulisani vidovi aktivnosti koje omogućuju prevazilaženje nepovoljne socijalne situacije korisnika novčane socijalne pomoći, sposobnih za rad, i to: 1) obrazovanje; 2) sticanje znanja i veština putem obuka; 3) zapošljavanje; 4) lečenje; 5) društevno koristan rad, odnosno rad u zajednici. Centar za socijalni rad, koji vodi evidenciju o korisnicima novčane socijalne pomoći, zaključuje Sporazum sa korisnicima (koji su sposobni za rad) o aktivnom prevazilaženju njegove nepovoljne socijalne situacije, koji sadrži aktivnosti i obaveze korisnika, kao i mogućnost umanjenja i prestanka prava na novčanu socijalnu pomoć u slučaju neopravdanog neizvršavanja obaveza iz Sporazuma.
Centar korisnika socijalne pomoći uputom upućuje kod nosioca pojedinih aktivnosti (Nacionalne službe za zapošljavanje; nadležne zdravstvene ustanove; nadležnog organa jedinice lokalne samouprave i drugim (npr. Crvenim krstom, privrednim društvima, preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom...). Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl.glasniku RS”, odnosno od 24. oktobra 2014. godine.
Prema poslednjim objavljenim podacima, u Srbiji novčanu socijalnu pomoć trenutno prima 267.949 lica, odnosno 106.161 porodica. U strukturi korisnika NSP, prema kriterijumu starosti, najviše je onih uzrasta preko 26 do 65 godine života (49,17%).
Savez samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština nije protiv socijalnog uključivanja korisnika novčane socijalne pomoći, koji su sposobni za rad (u smislu dodatnog obrazovanja i obuke, kao i obezbeđivanja zdravstvene zaštite). Međutim, postavlja se pitanje koji kriterijumi će biti preduzeti prilikom utvrđivanja i donošenja pravilnika koji će omogućiti primenu Uredbe (ko će određivati i na koji način, koji članovi porodice koja prima socijalnu pomoć (kod višečlanih porodica) je sposoban za rad; koliko će punoletnih u porodici morati da se socijalno uključe u realizaciju aktivnosti predviđenih navedenom Uredbom; da li će korisnicima socijalne pomoći (koji budu radili) rad biti plaćen u visini minimalca ili će raditi za novčanu pomoć u visini nižoj od 8.000,00 dinara (koliko trenutno iznosi NSP za jednog člana) ...bottom