top
Please update your Flash Player to view content.
U Službenom Listu EU, od 30. aprila 2014. godine, objavljene su dve nove direktive:

 1. Direktiva 2014/50/EU o minimalnim zahtevima za poboljšanje mobilnosti radnika među državama članicama unapređivanjem sticanja i očuvanja prava na dopunsku penziju:

2.  Direktiva 2014/54/EU o merama za lakše ostvarivanje prava garantovanih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika:


bottom