top
Please update your Flash Player to view content.
Zaposlenima u  Preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom DES doo Novi Sad nisu isplaćene zarade od juna meseca do danas, kao ni putni troškovi od decembra 2019.godine do danas. Egzistencija zaposlenih je ozbiljno ugrožena, s obzirom da nisu dobili svoje zarade, nemaju sredstava ni za najosnovnije životne potrebe a kamoli za račune i svakodnevne lekove i pomagala koji su im potrebni.
SSS grada Novog Sada i opština, uputio je dopise predsedniku Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić, ministru Zoranu Đorđeviću, gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću, kao i svim ostalim većinskim vlasnicima DES doo Novi Sad, koji su uglavnom državne institucije i opštine, međutim do danas niko od nadležnih nije odgovorio, niti pokazao interesovanje za rešavanje ovog problema.
Zaposleni svoj posao vredno i profesionalno obavljaju godinama zahvaljujući ovoj firmi koja je prilagođena i organizovana tako da se olakša rad licima sa ivaliditetom, zbog čega je svi zaposleni doživljavaju kao svoju „drugu kuću“.  Zahvaljujući „DES“ d.o.o. Novi Sad zaposlen je i osposobljen za rad veliki broj osoba sa invaliditetom, što govori o njegovom naročitom značaju. Na ovaj način zaposlenima je omogućeno da budu produktivni članovi društva, koji će svojim radom moći da doprinesu kako društvu tako i svojim porodicama.
SSS grada Novog Sada i opština je takođe uputio Zahtev Poreskoj upravi da se izvrši kontrola obračuna i uplate poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje nadležnim fondovima PIO za period 2018-2020.godina, a sve zbog neuplaćenih doprinosa. Još uvek čekamo odgovor Poreske uprave o postupanju po ovom zahtevu.
Dana 11.09.2020.godine direktor DES DOO Branislav Kostadinović retroaktivno obaveštava zaposlene da su od 04.09.2020.godine na PLAĆENOM ODSUSTVU do 31.12.2020.godine, a sve po Rešenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je dalo saglasnost za to, bez zalaženja u problematiku firme i invalidima koji tu rade. Zbog toga SSS grada Novog Sada i opština upućuje dopis Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ukazuje na neodgovornost ovog Ministarstva prilikom donošenja Rešenja kojim se odobrava plaćeno odsustvo zaposlenih duže od 45 dana, jer nije prethodno utvrđeno da se na plaćeno odsustvo upućuju samo zaposleni koji mogu da privređuju, dok direktori ostaju da rade, niti da zaposleni od juna meseca nisu primili zarade, te da je izvesno da ih ni na plaćenom odsustvu neće primati. Takođe, plaćeno odsustvo i zatvaranje proizvodnje doprineće samo da firma brže u potpunosti izgubi sve poslove i da propadne, što će zaposlene invalide ostaviti bez ikakvih primanja, naročito imajući u vidu činjenicu da ova kategorija lica teže dolazi do zaposlenja.
SSS grada Novog Sada i opština uputio je dopis Ministarstvu rada povodom Rešenja o odobravanju plaćenog odsustva dužeg od 45 dana, nakon čega je direktor pozvao zaposlene da se u ponedeljak 21.09.2020.godine jave na rad.
Izveštavanje Kanala 9 o situaciji u DES-u možete pogledati OVDE.

bottom