top
Please update your Flash Player to view content.

Na zajedničkoj sednici Pokrajinskog i Gradskog odbora Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva, koja je održana 17.oktobra 2012. godine, razmatrao se materijalno socijalni položaj zaposlenih u ovoj grani privrede, koji je ocenjen kao veoma loš. Zarade u ovom sektoru su uglavnom na nivou prošlogodišnjih i kreću se od minimalne do 25 hiljada dinara, što nije dovoljno ni da se pokriju osnovne životne potrebe. Pored toga na sednici se razgovaralo o reformama koje je neophodno sprovesti na svim nivoima organizovanosti Sindikata. Istaknuto je da se Statut SSSS mora poštovati jer je nezamislivo da se bude član neke organizacije ukoliko se nepoštuje osnovni akt te organizacije. Članovi POS-a i GOS-a su se složili da je neophodno izvršiti ukrupljavanje i da se može napraviti „sistem“ koji neće ugrožavati ni jedan nivo organizovanosti Sindikata.. Članovi Pokrajinskog i Gradskog Samostalnog sindikata zanatstva, usluga i preduzetništva predložili su Gorana Milića za kandidata za predsednika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine.

 


bottom