top
Please update your Flash Player to view content.

U kompaniji "Merkator-S" d.o.o., Novi Sad, 23. marta ove godine, potpisan je novi Kolektivni ugovor kod poslodavca. Ugovor su potpisali direktor Društva "Merkator-S", mr Stanka Čurović i predsednik Sindikalne organizacije "Merkator-S" d.o.o., Novi Sad, Slavko Đaković.


Prilikom potpisivanja novog Kolektivnog ugovora,
mr Stanka Čurović je izjavila:
"Merkator-S" je prvi poslodavac u grani trgovine, koji je još 2009. godine potpisao Kolektivni ugovor sa Sindikatom. "Merkator-S" je u praksi pokazao i dokazao da se putem socijalnog dijaloga i otvorenog razgovora, mogu ostvariti prava zaposlenih. Novi Ugovor predstavlja odgovornost poslodavca da i u kriznim uslovima poslovanja očuva socijalnu poziciju svojih saradnika, ali pokazuje i visok stepen zrelosti svih zaposlenih, da svoja prava ostvaruju kroz partnerski odnos sa poslodavcem. Prioritet Kompanije je briga o zaposlenima kroz kontinuirano ulaganje u njihov individualni razvoj i usavršavanje. Kao poslodavac, "Merkator-S" posluje u Srbiji sa preko 5.000 zaposlenih, nastoji da bude dobar primer društveno odgovornog ponašanja i dobre prakse u socijalnom okruženju".

"Dosadašnji Kolektivni ugovor je štitio interese zaposlenih na najbolji mogući način. U ovom periodu primljeno je novih 500 zaposlenih na neodređeno vreme, preko 300 zaposlenih je koristilo plaćeni oporavak, što samo potvrđuje da ovaj Ugovor predstavlja najbolji primer Kolektivnog ugovora u trgovinskoj delatnosti. Novi Ugovor je jasan znak poslodavca da želi dalje da razvija socijalni dijalog sa zaposlenima, uz uvažavanje integriteta svakog ponaosob", istakao je predsednik Sindikalne organizacije "Merkator-S" d.o.o., Novi Sad, Slavko Đaković.

"Kompanija Merkator-S" d.o.o., Novi Sad je primer uređenih odnosa u trgovinskoj delatnosti, jer istinski održava i razvija socijalni dijalog sa zaposlenima. Ni jedan trgovinski lanac u Novom Sadu, a ima ih dosta, na ovakav način ne štiti interese zaposlenih, kao što je to u "Merkator-S", naglasio je Drago Đokić, predsednik Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština.

 


bottom