top
Please update your Flash Player to view content.

Ni protekla, 2012. godina, nije bila nimalo laka za sindikalne aktiviste u sindikalnim organizacijama – članicama Sindikata, odnosno Sindikat radnika trgovine Novog Sada.

Posle dugotrajnih, mukotrpnih pregovora, krajem aprila u godini koja je za nama, zaključeni su: Kolektivni ugovor kod poslodavca AD "Novosadski sajam", Novi Sada i Kolektivni ugovor kod poslodavca "Tehnometal" doo, Novi Sad.

Pored redovne tematike – razmatranja aktuelne situacije u sindikalnim organizacijama – članicama, juna meseca Gradski odbor je razmatrao i kretanje broja članova Sindikata, poredeći ga sa ukupnim brojem zaposlenih u trgovini Novog Sada. Zaključeno je, da je prioritetni zadatak svih članova Sindikata, sindikalno organizovanje zaposlenih u delatnosti trgovine, koji nisu članovi samostalnog sindikata. Upućen je zahtev Republičkom odboru sindikata da pokrene inicijativu prema socijalnim partnerima radi zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u delatnosti trgovine Srbije, koji bi, u skladu sa odredbama Zakona, imao prošireno dejstvo. Deo vremena, Gradski odbor sindikata je utrošio na pokušaj rešavanja nesuglasica koje postoje unutar Sindikalne organizacije DOO „Tehnometal“, Novi Sad.

Primer uređenih odnosa na relaciji: poslodavac – reprezentativni sindikat, u delatnosti trgovine Novog Sada, je Sindikalna organizacija „Merkator S“ DOO, Novi Sad, prvenstveno zahvaljujući razvijenoj svesti poslodavca, i reprezentativnog sindikata u ovoj Kompaniji. Ovakvo stanje rezultiralo je povećanju broja članova Sindikata.

I pored napora sindikalaca, pad privrednih aktivnosti u našoj zemlji, i tokom 2012. godine odrazio se na smanjenje prometa u trgovini i uslugama, najkraće - na realno pogoršanje položaja zaposlenih u trgovini, odnosno članova Sindikata radnika trgovine Novog Sada.

 

Stručni saradnik:
Zora Veselinović


bottom